10.1. ÜNİTE: YERLEŞME ve DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

Bu Ünitede

  • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri
  • Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri
  • Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçlarını
  • Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimini öğreneceğiz
10.1. ÜNİTE: Yerleşme ve Devletleşme  Sürecinde SELÇUKLU TÜRKİYESİ

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

10.1. ÜNİTE: YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ
10.1.1. XI-XIV. YÜZYILLAR ARASI ANADOLU’DAKİ SİYASİ GELİŞMELER
10.1.2. ANADOLUYA TÜRK GÖÇLERİ
10.1.3. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ
10.1.4. ANADOLU’DA DEVLETLEŞME SÜRECİ
10.1.5. HAÇLI SEFERLERİ VE SONUÇLARI
10.1.6. ANADOLU’DA MOĞOL TEHLİKESİ

10.1. ÜNİTE: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde SELÇUKLU TÜRKİYESİ

Ünite Kazanım Sayısı 6,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6,
Ünite Uygulama Tarihleri: 36-41. Haftalar, 6 Hafta, (6 Eylül-17 Ekim 2021)

ÜNİTE KAVRAMLARI

Boy Birliği • Türk Beylikleri • Haçlılar • Miryokefalon Savaşı • Kösedağ Savaşı • Moğol İstilası • Oğuzlar • Bâbailer Ayaklanması • Atabey • Cihat • Kulini Tarikatı • Senyör • Ahilik • Darüşşifa • Kümbet • Şövalye • Bektaşilik • Gaza • Mevlevilik • Vakıf• 
10.1. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Türkler Malazgirt Zaferi öncesinde Anadolu’ya hangi amaçlarla akınlar yapmıştır?
  2. Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesine papanın öncülük etmesinin sebepleri nelerdir?
  3. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin gerekçeleri nelerdir?
  4. Malazgirt Savaşı’nın Anadolu’nun siyasi hayatına etkileri nelerdir?

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

10.1.1. XI-XIV. YÜZYILLAR ARASI ANADOLU'DAKİ SİYASİ GELİŞMELER

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 37. Hafta, 13-19 Eylül 2021

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Kazanım Sunumu/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu

10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),

Uygulama Tarihleri: 37. Hafta, 13-19 Eylül 2021

10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu Kazanım Sunum/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri

10.1.3. ANADOLU'NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ

10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 38. Hafta, 20-26 Eylül 2021

10.1.3. Anadolunun İlk Fatihleri Kazanım Sunumu/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi

10.1.4. ANADOLU'DA DEVLETLEŞME SÜRECİ

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 39. Hafta, 27 Eylül – 3 Ekim 2021

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi Kazanım Sunum/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler

10.1.5. HAÇLI SEFERLERİ VE SONUÇLARI

10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 40. Hafta, 4-10 Ekim 2021

10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler Kazanım Sunumu/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

10.1.6. ANADOLU'DA MOĞOL TEHLİKESİ

10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 41. Hafta, 11-17 Ekim 2021

10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası Sunumu/Slaytı

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.1. ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

MEB Yardımcı Kaynaklar

Yazılıya Hazırlanıyorum 1. Dönem, 1. Yazılı Yoklama

10.1. Ünite Çalışma Defteri

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu