10.2. Beylikten Devlete OsmanlıTARİH-10

10.2.3. Balkan Fetihleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında, Balkanlar’daki yerli unsurlar arasındaki mezhebi, siyasi ve sosyal iç çekişmelerinin etkisi üzerinde durulur.
b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında, gönüllü ve zorunlu olarak rol alan demografik güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân politikasının önemi vurgulanır.

10.2.3. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında, Balkanlar’daki toplulukların yaşadığı iç çekişmelerin (dinî, siyasi, sosyal) etkisi ile Osmanlı idaresinin gayrimüslimlere sunduğu imkânlara değinilir. Öğrencilerin, aynı dönemde Avrupa ülkelerindeki farklı inanca sahip olan insanların yaşam koşullarını bu imkânlarla mukayese etmeleri sağlanır.

b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında rol oynayan demografik güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân politikasının önemine değinilir.

c) XIV. yüzyıldan itibaren Balkanların Türk yurdu olmasıyla Rumeli Türklüğünün doğduğu vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 44. Hafta, 30 EKİM – 5 KASIM 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

Bu ders sonunda;

9.2.3. RUMELİ’DEKİ FETİHLER

 • 2.3.1. Rumeli’ye Geçiş
  Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Fethi
  Yıldırım Bayezid ve İstanbul Kuşatmaları
  İstanbul Kuşatması ve Niğbolu Savaşı (1396)
 • 2.3.2. Rumeli’de Hâkimiyet Kurulması
  Fetih öncesi Balkanların durumu
  İstimalet Politikası, İskân Politikası, Fetih Politikası, Derviş Gaziler, Akıncılar, Bacıyan-ı Rum, 

Balkanların Türkleştirilmesini öğreneceğiz.

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Rumeli, Çimpe, Niğbolu, Kosova, İstimalet, İskan politikası, Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Tekke, Güzelcehisar, Derviş,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.2.3. Balkan Fetihleri (Rumelide’ki Fetihler) Plan/Sunum/Slaytı ATA 2023

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.2.4. MATERYAL HAVUZU

 • (Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

10.2.4 TRT EBA TV Balkan Fetihleri

EBA içerikleri

Balkanlarda Fetihler, II. Murat Dönemi OGM Video

10.2.4.OGM Materyal Balkan Fetihleri

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

 • Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1
 • Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2
 • Çoktan Seçmeli Soru Testi – 3
 • Çoktan Seçmeli Soru Testi – 4
 • Çoktan Seçmeli Soru Testi – 5

10.2.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-10 10.2.ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.3. Balkan Fetihleri / 10.2.4. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2. Ünite Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content