10.2. Beylikten Devlete OsmanlıTARİH-10

10.2.4. Balkan Fetihleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında, Balkanlar’daki yerli unsurlar arasındaki mezhebi, siyasi ve sosyal iç çekişmelerinin etkisi üzerinde durulur.
b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında, gönüllü ve zorunlu olarak rol alan demografik güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân politikasının önemi vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 47. Hafta, 21-27 KASIM 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.2.4. BALKAN FETİHLERİ

  • Karesioğullarının Osmanlıya katılması
  • Rumeliye geçiş
  • Edirne’nin fethi,
  • Kosova, Niğbolu, Varna Savaşları
  • Balkanlarda iskan politikası
  • İstimalet politıkası
  • Balkanların Türkleştirilmesi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Rumeli, Karesioğulları, Çimpe, Niğbolu, Kosova, İstimalet, İskan politikası, Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Tekke, Güzelcehisar, Derviş,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.2.4. MATERYAL HAVUZU

  • (Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

10.2.4 TRT EBA TV Balkan Fetihleri

EBA içerikleri

Balkanlarda Fetihler, II. Murat Dönemi OGM Video

10.2.4.OGM Materyal Balkan Fetihleri

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

10.2.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

KONU/KAZANIM PANOSU

10.2.4. Balkan Fetihleri ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete) / 10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.4. Balkan Fetihleri / 10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Daha fazla değil, daha sistemli ve birlikte çalışmalıyız.

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu