10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

Bu Ünitede

 • Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri
 • Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkilerini
 • Rumeli’deki fetihler ile iskân ve istimâlet politikalarının amaçları ve etkilerini
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini
 • Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkilerini öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

10.2.1. KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ
10.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER
10.2.3. OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ
10.2.4. BALKAN FETİHLERİ
10.2.5. TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ
10.2.6. TÜRK DEVLETLERİNİN LİDERLİK MÜCADELESİ

10.1. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

Ünite Kazanım Sayısı 6,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6,
Ünite Uygulama Tarihleri, 42-48, 5 Hafta, (18 Ekim – 5 Aralık 2021)

ÜNİTE KAVRAMLARI

Bitinya • İskân • İstimâlet • Gaza • Fetret Devri • Ahiyân-ı Rûm • Bâcıyân-ı Rûm • Şeyh Bedreddin . Tekfur 
10.2. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 1. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu coğrafya, beyliğe ne gibi avantajlar sağlamıştır?
 2. Gazaya dayalı fetih politikasının, Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’deki ilerleyişine etkileri nelerdir?
 3. Osmanlı Devleti, uygulamış olduğu iskân politikasıyla neleri hedeflemiştir?
 4. Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için hangi adımları atmıştır?

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe)

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe)

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 42. Hafta, 18-24 Ekim 1 Kasım 2021

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeler Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.1. KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ


10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler

10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),
Uygulama Tarihleri: 42. Hafta, 18-24 Ekim 1 Kasım 2021

10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri

10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 43. Hafta, 25-31 Ekim 2021

10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.3. OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ


10.2.4. Balkan Fetihleri

10.2.4. Balkan Fetihleri

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 44. Hafta, 1-7 Kasım 2021

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.4. BALKAN FETİHLERİ


10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları

10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 47. Hafta 22-28 Kasım 2021

10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama ÇalışmalarıSunum Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.5. TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ


10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi (Ankara Savaşı ve Fetret Devri)

10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi (Ankara Savaşı ve Fetret Devri)

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 48. Hafta,  29 Kasım – 5 Aralık 2021

10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi (Ankara Savaşı ve Fetret Devri) Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.2.6. TÜRK DEVLETLERİNİN LİDERLİK MÜCADELESİ


10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

ÜNİTE MATERYALLERİ

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • 10.2. Ünite Değerlendirme Testi
 • 10.2. Türkiye Tarihi Çıkmış Sorular

10.2. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU (Ünite ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)


Padlet ile yapıldı

DESTEK, KATKI, ÖNERİ ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ

Değerli Meslektaşım, Çok eksiği var biliyoruz., Daha iyisi için, sizin de desteğinize ihtiyacımız var, Birlikte bir şeyler yapabiliriz. DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRME FORMU nu doldurarak görüş, önerilerinizi belirtebilir, belge ve doküman gönderebilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete) / 10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.4. Balkan Fetihleri / 10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu