10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Bu Ünitede;
Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini,
Devşirme Sistemi ve Yeniçeri Ocağının Osmanlı devletleşme sürecine etkisini,
Tımar Sistemi’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan özelliklerini öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 6 Ders Saati, Oran % 11,1,
Ünite Uygulama Tarihleri, 49-51, 3 Hafta, 6 – 26 Aralık 2021

ÜNİTE KAVRAMLARI

Alplık, Gazilik, Reaya, Muharip, Yeniçeri Ocağı, Devşirme Sistemi , Tımar Sistemi, Tımarlı Sipahi,
10.2. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Türkler için “ordu-millet” tabirinin kullanılmasının sebepleri nelerdir?
  2. Osmanlı Devleti asker ihtiyacını hangi yollarla karşılamıştır?
  3. Osmanlı ordusunda maaşlı askerlerin yanında toprağa bağlı Tımarlı Sipahilerin de kullanılmasının sebepleri nelerdir?

10.3.1. BEYLİK DÖNEMİ’NDE OSMANLI’NIN ASKERî GÜCÜ

10.3.1. Beylik Döneminde Osmanlı’nın Askerî Gücü

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (iki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 49. Hafta 6-12 Aralık 2021

10.3.1. Beylik Döneminde Osmanlı’nın Askerî Gücü Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


10.3.2. TIMAR SİSTEMİ

10.3.2. Tımar Sistemi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 50. Hafta, 13-19 Aralık 2021

10.3.2. Tımar Sistemi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.10.3.3. YENİÇERİLER VE DEVŞİRME SİSTEMİ

10.3.3. Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta, 20-26 Aralık 2021

10.3.3. Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  • 10.3. Ünite Değerlendirme Testi
  • 10.3. Türkiye Tarihi Çıkmış Sorular

10.3. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU (Ünite ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)


Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER / 10.3.1. Beylik Döneminde Osmanlı’nın Askerî Gücü / 10.3.2. Tımar Sistemi / 10.3.3. Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu