10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Bu Ünitede;
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini,
Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını,
Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini,
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

  • 10.4.1. ANADOLU’NUN KANDİLLERİ
  • 10.4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF
  • 10.4.3. HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR
  • 10.4.4. FETİHLE GELEN DÖNÜŞÜM

10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 8 Ders Saati, Oran % 13,8,
Ünite Uygulama Tarihleri:
52-3. Haftalar, 4 Hafta,
27 Aralık 2021-23 Ocak 2022

ÜNİTE KAVRAMLARI

• İlmiye Sınıfı • Tasavvuf • Kazasker • Medrese • Hat • Ulema • Kalemiye Sınıfı • Kadı • Zanaat • Seyfiye Sınıfı
10.4. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan âlimler ve sûfîler hangileridir?
  2. Osmanlı Devleti’nde önemli sanat dalları hangileridir?
  3. Osmanlı medreselerinde hangi ilimler tahsil edilmiştir?

10.4.1. ANADOLU’NUN KANDİLLERİ

10.4.1. Anadolu’nun Kandilleri

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 52. Hafta 27 Aralık 2021 – 2 Ocak  2022

10.4.1. Anadolu’nun Kandilleri Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


10.4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF

10.4.2. Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),
Uygulama Tarihleri: 52. Hafta 27 Aralık 2021 – 2 Ocak  2022

10.4.2. Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.10.4.3. HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR

10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 1. Hafta, 3-9 Ocak 2022

10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür Sunum/Slayt

10.4.3. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

10.4.3. ETKİNLİK HAVUZU


10.4.4. FETİHLE GELEN DÖNÜŞÜM

10.4.4. Fetihle Gelen Dönüşüm

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 2. Hafta, 10-16 Ocak 2022

10.4.4. Fetihle Gelen Dönüşüm Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.4.4. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)


10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  • 10.4. Ünite Değerlendirme Testi
  • 10.4. Ünite Çıkmış Sorular

10.4. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU (Ünite ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)


Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ / 10.4.1. Anadolu’nun Kandilleri / 10.4.2. Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf / 10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür / 10.4.4. Fetihle Gelen Dönüşüm

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu