10.5. Dünya Gücü OsmanlıTARİH-10

10.5.2. Fetih ve Fatih

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.
a) Fethi’n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.

10.5.2. İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder.

a) Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar) İstanbul’un Fethi’nin oynadığı role ilişkin çıkarımda bulunmaları sağlanır.

b) İstanbul’un Fethi’nin bölgesel ve küresel yansımalarına değinilir.

c) II. Mehmet’in kara ve denizlerdeki fetihlerinin stratejik önemine değinilir.

ç) Öğrencilerin, Haçlı Seferleri ile İstanbul’un Fethi’ni, İstanbul’a ve şehirdeki mabetlere (Ayasofya vb.) verilen değer bakımından mukayese etmeleri sağlanır.

d) II. Mehmet’in karakteri, vizyonu, ilme verdiği önem vurgulanarak fethin gerçekleşmesinde onun kişisel özelliklerinin etkisine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri:
6. ve 7. Haftalar, 5-18 ŞUBAT 2024 

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.5.2. FETİH VE FATİH

  • Fethin Sebepleri
  • Fetih için II. Mehmet’in Yaptığı Hazırlıklar
  • Bizans’ın Muhasaraya Karşı Aldığı Tedbirler
  • Muhasaranın Başlaması
  • Fetih Gerçekleşiyor
  • Fethin Önemi
  • Fetihle Gelen Teşkilatlanma
  • Fetih ve Merkezî Otorite
  • Kızılelma
  • II. Bayezid ve Cem Sultan

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Bizans, Fatih, Fetih, Ayasofya, Rumeli Hisarı, Patrik, Orta Çağ, Yeni Çağ, Feodalite, Çandarlı Halil, Bosna, Otranto, Kızılelma, II. Bayezid, Cem Sultan,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.5.2. Fetih ve Fatih Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.5.2. Fetih ve Fatih Sunum/Slayt

10.5.2. MATERYAL HAVUZU

10.5.2. ETKİNLİK HAVUZU

10.5.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Çoktan Seçmeli Soru Testi-2

Çoktan Seçmeli Soru Testi-3

10.5.2. Fetih ve Fatih Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi / 10.5. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content