10.5. Dünya Gücü OsmanlıTARİH-10

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu’nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin’in Cezayir’e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533), Cezayir’in alınması (1533), Irakeyn Muharebesi (1534), Fransa’ya kapitülasyon verilmesi (1535), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), Trablusgarp’ın Fethi (1551), Tebriz’in alınması (1548), Nahçıvan’ın alınması (1553), Amasya Antlaşması (1555), Sudan’ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş Eyaleti’nin kurulması (1555), Augsburg Barışı (1555), Cerbe Deniz Savaşı (1560), Zigetvar Seferi (1566), Sakız Adası’nın alınması (1566), Yemen’in alınması (1568), Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), Tunus’un Fethi (1574), Fas’ta Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) ve Ferhat Paşa Antlaşması (1590) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç Muharebesi (1526), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533), Cezayir’in alınması (1533), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), Tebriz’in alınması (1548), Trablusgarp’ın Fethi (1551), Nahçıvan’ın alınması (1553), Sudan’ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş Eyaleti’nin kurulması (1555), Zigetvar Seferi (1566), Yemen’in alınması (1568), Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), Tunus’un Fethi (1574) ve Fas’ta Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),
Uygulama Tarihleri: 9. Hafta, 26 ŞUBAT -3 MART 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Cezayir, Trablusgarb, Yemen, Tunus, Preveze, İnebahtı, Kıbrıs, Nahçıvan, Fas, Türk Asrı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Sunum/Slayt

10.5.4. MATERYAL HAVUZU

10.5.4. ETKİNLİK HAVUZU

10.5.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi / 10.5. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content