10.5. Dünya Gücü OsmanlıTARİH-10

10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.
a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların yansımaları üzerinde durulur.
b) Osmanlı’nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma Katolik Kilisesi’ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika’daki Müslümanların himaye edilmesi] üzerinde durulur.

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya, Habsburglar, Safeviler, Memlûkler] karşı uyguladığı uzun vadeli politikalar ve kurduğu stratejik ortaklıklara Osmanlı Devleti’nin Batı, Doğu ve Güney siyaseti bağlamında değinilir.

b) Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerleyişi karşısında Avrupa’da oluşan Türk algısını sebep ve etki açısından analiz etmeleri sağlanır.

c) Osmanlı’nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkilerine [Roma Katolik Kilisesi’ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika’daki Müslümanların himaye edilmesi] değinilir.

ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 11. ve 12.  Haftalar, 11-24 MART 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ

  • Venedik ve Cenevizlilerin Osmanlı Politikası
  • Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası
  • Dünya Gücü Osmanlı
  • Osmanlı-Fransız İttifakı
  • İspanya’daki Müslüman ve Yahudilere Yardım Edilmesi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Strateji, Safeviler, Memluklüler, Vedenik, Ceneviz, İspanya, Portekiz, Avusturya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Katolik, Protestan, Endülüs, Sömürgecilik

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri Sunum/Slayt

10.5.6. MATERYAL HAVUZU

10.5.6. ETKİNLİK HAVUZU

10.5.6. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi / 10.5. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content