10.6. Sultan ve Osmanlı Merkez TeşkilatıTARİH-10

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.
a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı Hümâyunun başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün ve müsadere sisteminin getirilmesi konularına değinilir.
b) Osmanlı nasihatnâme ve siyasetnâme geleneğine ait örneklerden hareketle devlet idarecisinin sahip olması gereken vasıflara değinilir.
c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun Osmanlı yönetimine etkisi vurgulanır.

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

Türklerde belirgin bir veraset sisteminin olmamasına, Fatih Kanunnamesi ile padişaha kendi öz kardeşini devletin bekası için katletme izninin verilmesine, müsadere sistemine ve şehzadelerin yetiştirilme usulüne kısaca değinilerek bunların Osmanlı devlet yönetimine etkisi vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40=40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri:
18. Hafta, 29 NİSAN-5 MAYIS 2024 

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

  • Fermanlar
  • Kubbealtı Salonu
  • Müsadere Sistemi
  • Şehzadelerin Eğitimi 
  • Sancağa Çıkma

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Veraset Sistemi, Merkezi Otorite, Fermanlar,  Nasihatname, Siyasetname, Müsadere, Sancağa Çıkma, Şehzade Sancakları, Lala, Kubbealtı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman Sunum/Slayt

10.6.2. MATERYAL HAVUZU

10.6.2. ETKİNLİK HAVUZU

10.6.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

10.6.2. Çoktan Seçmeli Test OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-1 OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-2 OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-3 OGM materyal

10.6.2.  Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA TARİH-10 / 10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI / 10.6.1. Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı / 10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman / 10.6. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content