10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

Bu Ünitede;
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını,
Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinde İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü,
Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesindeki rolünü,
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini,
Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemini öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 8,4
Ünite Uygulama Tarihleri,
18-22. Haftalar, 5 Hafta, 2 Mayıs 5 Haziran 2022

ÜNİTE KAVRAMLARI

• Millet sistemi • Mezhep • Vakıf • Lonca • Çifthane • Narh • Ümmet • Mirî
10.7. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı topluluklar hangileridir?
  2. Günümüzde şehir halkının bir araya geldiği, kaynaştığı etkinliklernelerdir?
  3. Günümüzde mesleki eğitim hangi kurumlarca verilmektedir?
  4. Osmanlı Devleti’nde sağlık ve eğitim gibi hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?

10.7.1. TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ

10.7.1. Toplumun Harcı, Millet Sistemi

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 19. Hafta, 9-15 Mayıs 2022

10.7.1. Toplumun Harcı, Millet Sistemi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.7.1. TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ


10.7.2. FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

10.7.2. Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri:
19. Hafta, 9-15 Mayıs 2022

10.7.2. Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.7.2. FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ10.7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ

10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 20. Hafta, 16-22 Mayıs 2022

10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ


10.7.4. LONCA TEŞKİLATI

10.7.4. Lonca Teşkilatı

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri:
21. Hafta 23-29 Mayıs 2022

10.7.4. Lonca Teşkilatı Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.7.4. LONCA TEŞKİLATI

10.7.5. OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ

10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri:
22. Hafta, 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.7.5. OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ


10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

ÜNİTE MATERYALLERİ

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

  • 10.7. ÜNİTE: (OGM Materyal)
  • 10.7. Etkinlik: Çıkmış Sorular ve Cevaplar

10.7. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU (Ünite ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ / 10.7.1. Toplumun Harcı, Millet Sistemi / 10.7.2. Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi / 10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi / 10.7.4. Lonca Teşkilatı / 10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu