11.1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)TARİH-11

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye (XVII. Yüzyıl Osmanlı)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
a) Habsburg İmparatorluğu’na karşı yürütülen uzun savaşlar neticesinde yapılan Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının kabul edildiği açıklanır.
b) Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine (Kasr-ı Şirin Antlaşması) değinilir.
c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir.

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin izlediği politikaları açıklar.

a) Avusturya’yla yapılan Zitvatorok Antlaşması ile Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının kabul edildiği vurgulanır.

b) Osmanlı Devleti’nin Kazak meselesinden dolayı kuzeye yönelme politikasına (Hotin-Kamaniçe ve Çehrin seferleri) değinilir.

c) Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine değinilir. 

ç) Öğrencilerin, II. Viyana kuşatması nedeniyle kurulan Kutsal İttifak’ın etkilerini ve Karlofça Antlaşması’nın tarihsel önemini açıklamaları sağlanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika, (Dört Ders Saati), Uygulama Tarihleri: 39 ve 40. Haftalar, 25 EYLÜL-8 EKİM 2023

DERS KAZANIM KONUSU / İÇERİK

11.1.2. UZUN SAVAŞLARDAN DİPLOMASİYE (XVII. Yüzyıl Osmanlı)

 • Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Zitvatorok Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması (1533)
 • Zitvatorok Antlaşması (1606)
 • Osmanlı – Safevi İlişkileri
 • Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda Karşılaştığı Stratejik Tehditler
 • Osmanlı-Lehistan İlişkileri
 • Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Osmanlı-Malta İlişkileri
 • Osmanlı-Rusya İlişkileri
 • Osmanlı-Avusturya İlişkileri
 • II. Viyana Kuşatması
 • Kutsal İttifak
 • Karlofça Antlaşması (1699)
 • Avrupalı Devletler Açısından Karlofça Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Devleti ve Konjonktürel İttifakları

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Strateji, Mütekabiliyet, Diplomasi, Konjoktür, Kutsal İttifak, Malta Şövalyeleri, Karlofça,

KONU/KAZANIM SUNUSU/SLAYTI

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye Sunum/Slayt

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) / 11.1.1. 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler / 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye / 11.1.3. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri / 11.1.4. Fetihlerden Savunmaya / 11.1. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content