11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

Bu Ünitede:

 • XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini
 • Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolünü
 • Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini
 • • XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Batı ve Doğu siyasetini öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

 • 11.1.1. 1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER
 • 11.1.2. UZUN SAVAŞLARDAN DİPLOMASİYE
 • 11.1.3. AVRUPA’DA DİN SAVAŞLARINDAN MODERN DEVLETE
 • 11.1.4. XVII VE XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ’NDE VE AVRUPA’DA DENİZCİLİK FAALİYETLERİ
 • 11.1.5. FETİHLERDEN SAVUNMAYA

11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 16 Ders Saati, Oran % 25
36-45. Haftalar, 6 Eylül-14 Kasım 2021

NELER ÖĞRENECEĞİZ

ÜNİTE KAVRAMLARI

 • Otuz Yıl Savaşları
 • Modern Devlet
  • Kalyon
  • Kutsal İttifak
  • Diplomasi
  • Sömürgecilik
  • Mütekabiliyet
  • Millî Monarşi
  • Konjonktürel İttifak
  • Stratejik Tehdit

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 1. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda hangi devletlerle mücadele etmiştir?
 2. Avrupa’daki mezhep savaşlarının, Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetine etkileri nelerdir?
 3. Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir?
 4. Osmanlı ve Safevi Devleti arasındaki mücadelelerin nedenleri nelerdir?

11.1.1. 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

11.1.1. 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 37. Hafta, 13-19 Eylül 2021

11.1.1. 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler) Kazanım Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika Dört Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 38-39. Haftalar, 20 Eylül – 3 Ekim 2021

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 40. Hafta, 4-10 Ekim 2021

11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete Kazanım Sunumu

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.1.4. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri


11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40=120 Dakika (dört ders saati)

Uygulama Tarihleri: 43. ve 44. Haftalar, 25 Ekim – 7 Kasım 2021 

11.1.5. Fetihlerden Savunmaya Sunum/Slayt


11.1. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEPadlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) / 11.1.1. 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler / 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye / 11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete / 11.1.4. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri / 11.1.5. Fetihlerden Savunmaya
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu