11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı (XVII-XVIII. Yüzyılda Avrupa’da Meydana Gelen Değişimler)

KONU / KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda kurduğu baskı ve vesayetin, ruhban veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif bir dünya tasavvuruna sevk ettiği vurgulanır. Söz konusu baskı ve vesayetin fikrî-manevi (Rönesans-Reform, Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist felsefeler, Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi, sekülerleşme), sosyo-politik (ülke-devlet esasına dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve devletlerarası ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-ekonomik (merkantilizm ve kırdan kente göç, aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfının güçlenmesi), askerî ve teknolojik (ateşli silahlar, yeni gemi türleri) alanlarda yol açtığı çeşitli değişimler vurgulanır.

b) XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa düşüncesinde meydan gelen değişimler Copernicus (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas Moore (Tamıs Mur), Immanuel Kant (İmanuel Kant) ve Jean Jacques Rousseau’nun (Jan Jak Russo) temel fikirleri üzerinden ele alınır.

11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

a) Roma Katolik Kilisesi’nin kurduğu baskıya karşı gelişen fikrî-manevi (Rönesans-Reform, sekülerleşme), sosyal ve ekonomik (merkantilizm ve burjuva sınıfının güçlenmesi) değişimler ana hatlarıyla ele alınır.

b) Öğrencilerin, modern devletler hukukunun ortaya çıkması sürecinde Vestfalya Barışı’nı sebep ve etki açısından analiz etmeleri sağlanır.

c) Bilim Devrimi’nin Avrupa’da meydana getirdiği değişime değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati), Uygulama Tarihleri: 47.48. Haftalar, 20 KASIM 3 Aralık 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞİM ÇAĞI

 • Katolik Kilisesi’nden Alternatif Dünya Tasavvuruna
 • Fikrî ve Manevi Etkenler, Rönesans, Sonuçları
 • Reform, Sonuçları
 • Protestanlaşma
 • Hümanist ve Rasyonalist Felsefeler
 • Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi
 • Sekülerleşme
 • Sosyo-Politik Etkenler: Devletler Arası İlişkilerde Sekülerleşme
 • Sosyo-Ekonomik Etkenler: Merkantilizm ve Burjuva Sınıfı
 • Kırdan Kente Göç
 • Askerî ve Teknolojik Etkenler: Ateşli Silahlar ve Yeni Gemi Türleri
 • XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da Düşünce Alanında Değişimler
 • Copernicus (1473-1543), Thomas More (1478-1535), Machiavelli (1469-1527), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804)

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Skolastik, Reform, Rönesans, Hümanizm, Burjuvaji, Rasyonalizm, Merkantalizm, Copernicus, Thomas More, Machiavelli, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Newton, Aristo, Engizisyon, Ruhban,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı Kazanım Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI / 11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı / 11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları / 11.2. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Mehmet Köşk

Fırsatlar ancak gelirken ve önü kesilerek yakalanır, ardından koşularak değil... Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Daha fazla değil, daha sistemli ve birlikte çalışmalıyız.

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu