11.2. Değişim Çağında Avrupa ve OsmanlıTARİH-11

11.2.2. Osmanlı Devleti’nin Askerî, İdarî ve Ekonomik Yapısında Meydana Gelen Değişimler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.
b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet hâlindeki Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici asker istihdamına sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri sebebiyle ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.
c) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.
ç) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere (toplanan vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü savaş vergileri) değinilir.
d) Avrupa’da merkeziyetçi/mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı coğrafyasında mahallî politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç kazandığı vurgulanır.

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.

a) Coğrafi Keşifler’in ardından Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona yol açtığı vurgulanır.

b) Kapitülasyonların sürekli hale gelmesinin Osmanlı ekonomisine etkisine değinilir.

c) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; tımar sisteminin önemini yitirmesiyle ordunun lojistik sisteminin bozulması) kısaca açıklanır.

ç) Öğrencilerin, Avrupalıların değişen savaş stratejileri üzerine Osmanlı ordusunun kale kuşatmasında uzmanlaşırken meydan muharebelerinde tecrübe kaybetmesini ve bunun etkilerini analiz etmeleri sağlanır.

d) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere (vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü savaş vergileri) değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Saati), Uygulama Tarihleri: 48. ve 49. Haftalar, 27 KASIM – 10 ARALIK 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM

  • Avrupa’ya Akan Servet
  • Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm
  • Yeniçerilerin Sayısındaki Artış
  • Tımar Sisteminin Bozulması
  • Kapitülasyonların Sürekli Hâle Getirilmesi
  • Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler
  • Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Kristof Colomb, Sömürgecilik, Enflasyon, Tımar sistemi, Yeniçeri, Ayan, Eşraf, Kapitülasyon, İltizam, Malikane, Merkantilizm,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim Sunum/Slayt

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI / 11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı / 11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları / 11.2. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content