11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

Bu Ünitede:

• Yeni Çağ Avrupası’nda meydana gelen gelişmeleri
• Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen dönüşümleri
• Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

11.2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞİM ÇAĞI

11.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM 

11.2.3. OSMANLI DEVLETİ’NDE İSYANLAR ve DÜZENİ KORUMA ÇALIŞMALARI

11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 8 Ders Saati, Oran % 13,8
Ünite Uygulama Tarihleri: 47-50. Haftalar, 4 Hafta, 22 Kasım-19 Aralık 2021

NELER ÖĞRENECEĞİZ

ÜNİTE KAVRAMLARI

  • Lâle Devri • Reform • Rönesans • Merkantilizm • Ruhban Sınıfı • Matbaa • Hümanizm • Kapitülasyon • Burjuvazi • Sekülerleşme • Rasyonalizm • Bilim Devrimi
  • OGM Materyal Kavram Eşleştirme Etkinliği

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Orta Çağ Avrupası’nda öne çıkan kurumlar hangileridir?
  2. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermesinin dış politikadaki etkileri nelerdir?
  3. Amerika’nın keşfinin Avrupa’da meydana gelen ekonomik gelişmelere etkileri nelerdir?
  4. Matbaanın kullanımının okuryazar sayısının artmasına katkısı nelerdir?

11.2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞİM ÇAĞI

11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 47. Hafta 22-28 Kasım 2021

11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı Kazanım Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 48. ve 49. Hafta, 29 Kasım – 12 Aralık  2021

11.2.2. Osmanlı Devleti’nda Değişim Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.2.3. OSMANLI DEVLETİ’NDE İSYANLAR ve DÜZENİ KORUMA ÇABALARI

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 49. ve 50. Haftalar, 6-19 Aralık 2021

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları Kazanım Sunumu

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLIÖLÇME-DEĞERLENDİRME

11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçlarıPadlet ile yapıldı
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu