11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

Bu Ünitede:
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıcasiyasi gelişmeleri,
• Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri,
• Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezî yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını,
• Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki etkilerini öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

11.3.1. XVIII-XX. YÜZYIL SİYASİ GELİŞMELERİ (1774-1914)

11.3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ

11.3.3. MEHMET ALİ PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI

111.3.4. OSMANLI-RUSYA REKABETİ (1768-1914)

11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6
Ünite Uygulama Tarihleri: 51-2. Haftalar, 4 Hafta, 19 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023

NELER ÖĞRENECEĞİZ

ÜNİTE KAVRAMLARI

Şark Meselesi • İttifak • İtilaf • Panslavizm • Denge Politikası • Grek Projesi • Sömürgecilik • Boğazlar Sorunu
OGM Materyal Etkinlik Kavram Eşleşmesi

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlere karşı güç kaybetmesinin sebepleri nelerdir?
  2. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarında Şark Meselesi’nin etkileri nelerdir?
  3. XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan mücadelenin sebepleri nelerdir?

11.3.1. XVIII-XX. YÜZYIL SİYASİ GELİŞMELERİ (1774-1914)

11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta 20-26 Aralık 2021

11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) Kazanım Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 51. ve 52. Haftalar, 20 Aralık 2020 – 2 Ocak 2022

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi Sunum/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


11.3.3. MEHMET ALİ PAŞA’NIN GÜÇ KAZANMASI

11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),
Uygulama Tarihleri: 1. Hafta, 3-9 Ocak 2022

11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması Kazanım Sunumu

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

11.3.4. OSMANLI-RUSYA REKABETİ (1768-1914)

11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 1. ve 2. Haftalar, 3-16 Ocak 2022

111.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914) Kazanım Sunumu

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

11.3.4. MATERYAL HAVUZU


11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

11.3. ARŞİV – EK KAYNAKLAR

11.3. Ünite Özeti

11.3. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU (Ünite ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme,test ve sınavlar)

MEB OGM Materyal e-Testleri sonuçları anında görün, kendinizi değerlendirin.

11.3. Ünite kavramları ile ilgili etkinlik (OGM Materyal)Padlet ile yapıldı
ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması / 11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu