11.3. Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileriTarih Zümresinde Bu HaftaTARİH-11

11.3.1. İhtilaller Çağı (İhtilaller ve Osmanlı Devleti’ne Yansımaları)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.
a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer verilir. Bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının Osmanlı Devleti’ne etkilerine (Sırp İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir. Bu olayların detaylarına girilmez.
b) Avrupa’daki 1830-1848 İhtilallerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri kısaca vurgulanır.
c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm) tanıtılarak bunların toplumsal etkilerine değinilir.
ç) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi vurgulanır.

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.

a) Fransız İhtilali’ne giden süreç ve ihtilalin sonuçları ana hatlarıyla açıklanır.

b) Öğrencilerin, ihtilalin sonuçları bağlamında Vendee Katliamı örneği üzerinden ihtilal süreci ve sonrasında yaşanan katliamları ana hatlarıyla açıklamaları sağlanır.

c) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere değinilir.

ç) Geleneksel üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farklara değinilir.

d) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 52. ve 1. Haftalar, 25 ARALIK 2023 – 7 OCAK 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.1. DEVRİMLER VE DEĞİŞİMLER

  • 1789 Fransız İhtilali
    İhtilal Öncesi Fransa, İhtilalin Başlaması ve Gelişimi, İhtilalin Sonuçları, Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi
  • Sırp İsyanı (1804-1817), Yunan İsyanı (1820-1829)
  • Sanayi Devrimi
  • 1830 İhtilallleri, 1848 İhtilalleri
  • Liberalizm ve Kapitalizm, Sosyalizm ve Marksizm
  • Mutlak Monarşiden, Anayasal Monarşiye Geçiş

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Mutlakiyet, Monarşi, Sömürgecilik, İnsan Hakları, İmparatorluk, Milliyetçilik, Hürriyet, Eşitlik, Özgürlük, Fransız İhtilali, Napolyon, İhtilal Savaşları, Metternich,, 1830 İhtilalleri, 1848 İhtilalleri, Kapitalizm, Liberalizm, İşçi Sınıfı, Burjuva Sınıfı, Sanayi Devrimi, Marksizm, Komünizm, Sosyalizm, Mutlak Monarşi, Anayasal Monarşi, Meşrutiyet,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.1. İhtilaller Çağı Kazanım Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.1. İhtilaller Çağı Kazanım Sunum/Slayt

11.4.1. MATERYAL HAVUZU

11.4.1. ETKİNLİK HAVUZU

11.4.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi (OGM Materyal)

Çoktan Seçmeli Soru Testi (OGM Materyal)

11.4.1. İhtilaller Çağı Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.3.1. İhtilaller Çağı / 11.3.2. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik / 11.3.3. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş / 11.3.4. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler / 11.3. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content