11.4. Değişen Devlet Toplum İlişkileriTARİH-11

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sistemi ile bu sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkilerine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar olduğu vurgulanır.
c) Düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve “bedel-i askerî” uygulamasına değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 8. ve 9. Haftalar, 20 ŞUBAT – 5 MART 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

  • Zorunlu Askerlik Sistemi
  • Osmanlı Ordusunda Modernleşme
  • Nizam-ı Cedit Ordusu
  • Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması
  • Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu
  • Osmanlı Devleti’nde Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Zorunlu askerlik, Ulus devlet, Kapıkulu, Devşirme Sistemi, Nizam-ı Cedit, Vaka-i Hayriye, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye, Vatandaşlık, bedel-i askerî, Hamidiye Süvari Alayları, Vatan görevi,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş Sunum/Slayt

11.4.2. MATERYAL HAVUZU

11.4.2. ETKİNLİK HAVUZU

11.4.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Daha fazla değil, daha sistemli ve birlikte çalışmalıyız.

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu