11.3. Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileriTARİH ZÜMRESİTARİH-11

11.3.4. XIX. Yüzyılda Osmanlı Sosyal Hayatındaki Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
a) XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde devlet idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları ve demografik gücü bir millî güç unsuru olarak kullandıkları vurgulanır.
b) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.
c) Ulus devlet anlayışıyla birlikte eğitim kurumlarına ve askerî teşkilatlara devletin anlayışına uygun vatandaş yetiştirilmesi görevinin verilmesi üzerinde durulur.
ç) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir.
d) Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.
e) II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Bu uygulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdükleri vurgulanır.
f) Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim ve sağlık alanlarında faaliyette bulunan dinî vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yerini devlet kurumlarının almaya başlamasının gerekçelerine değinilir.

11.3.4. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.

a) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.

b) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir. Bu kurumların ulus devletleşme sürecindeki rolleri kısaca açıklanır.

c) Osmanlı Devleti’nde açılan azınlık okulları ile yabancı ve misyoner okullarına değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.

ç) II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Öğrencilerin, bu uygulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdüklerini değişim ve süreklilik açısından analiz etmeleri sağlanır.

d) Türk tarihinde siyasi ve sosyal alanlardaki yüzyıllar boyunca süren değişime rağmen önemini devam ettiren/varlığını koruyan unsurlara (dil, aile yapısı, bayrak) değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 7. ve 8. Haftalar, 12-25 ŞUBAT 2024 

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

  • Nüfus ve Nüfuz, Merkantilizm
  • Osmanlı Nüfus Politikaları
  • Ulaşım ve Haberleşme
  • Osmanlı Devleti’nde Telgraf
  • Ulus Devlet ve Vatandaş
  • Zorunlu Eğitim ve Askerlik
  • Osmanlı Devleti’nde Modern Eğitim Kurumları
  • Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar
  • Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Milli güç unsurları, Demografik güç, Telgraf, Ulus devlet, Humbaracı Ahmet Paşa, Hendesehane, Mühendishaneler, Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun. Mühendishane-i Berr-i Hümâyun, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Mülkiye, Misyoner okulları, Azınlık okulları, Sosyal devlet, Darulaceze, Tekaüd Sandığı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler Kazanım Sunumu

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.3.1. İhtilaller Çağı / 11.3.2. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik / 11.3.3. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş / 11.3.4. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler / 11.3. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content