11.4. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)TARİH ZÜMRESİTARİH.11

11.4.3. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Faaliyetleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.
a) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî; uluslararası güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar olarak ele alınır.
b) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde ana hatlarıyla ele alınır.
c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir akımları ile bu fikir akımlarının; merkezî idarenin ve düşünce adamlarının siyasi ve toplumsal birliği koruma çabaları olduğu üzerinde durulur.
ç) Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata geçiş denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır.

11.4.3. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.

a) Öğrencilerin, Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî’nin (I. ve II. Meşrutiyet); uluslararası güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar olduğunu değerlendirmeleri sağlanır.

b) Mecelle ve Kanun-ı Esasi örnekleri üzerinden Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişiklikler; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde kısaca ele alınır.

c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir akımlarının, merkezî idarenin ve düşünce adamlarının siyasi ve toplumsal birliği koruma çabaları olduğuna değinilir.

ç) Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda başlayan seçim ve meclis kültürünün (muhtarlıklar, taşra meclisleri,  Meşrutiyet dönemlerinde yapılan mebus seçimleri, çok partili hayata geçiş denemeleri) demokratikleş- me yolunda atılan adımlar olduğuna değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört ders saati),
Uygulama Tarihleri: 13. ve 14. Haftalar, 25 MART 7 NİSAN 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

  • Sened-i İttifak (1808), Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856), Kanun-ı Esasi (1876)
  • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki Hukuksal Gelişmeler
  • Osmanlı Devleti’nde Seçim
  • II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler
  • Üç Tarz-ı Siyaset

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Sened-i İttifak, Ayan, Alemdar Mustafa Paşa, II. Mahmut, Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa, Islahat Fermanı, Kanun-ı Esasî, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, Üç Tarz-ı Siyaset, Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle, İttihat ve Terakki, 31 Mart Vakası, Bab-ı Ali Baskını, II. Abdulhamit, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Yusuf Akçura, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Kazanım Sunumu

11.4.4. MATERYAL HAVUZU

11.4.4. ETKİNLİK HAVUZU

11.4.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

11.4.4. Konu Soru Testi-1

11.4.4. Konu Soru Testi-2

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri. Dijital Pano Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.4.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.4.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 1.4.3. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Darbeler / 11.4. Ünite Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri


ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Skip to content