11.3. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

ÜNİTE UYGULAMA ZAMANI

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 16 Ders Saati, Oran % 22
Ünite Uygulama Tarihleri, 52-9. Haftalar, 8 Hafta, 25 Aralık 2023- 3 Mart 2024

Bu Ünitede:

  • Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü
  • Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerlik konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
  • Ulus-devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını
  • Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirmeyi
  • 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini öğreneceğiz.

ÜNİTE KAVRAMLARI

İhtilal, Milliyetçilik, Devrim, Tanzimat, Islahat, Liberalizm, Kapitalizm, Sosyalizm, Monarşi, Meşrutiyet, Nizam-ı Cedit, Vaka-i Hayriye, Nüfuz, Marksizm, Mutlakiyet, Yurttaş Askerlik, Fikir Akımları, Düyûn-ı Umûmiye

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Fransız İhtilali öncesi dünyada görülen yönetim şekilleri nelerdir?
  2. XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma hangi yollarla gerçekleşmiştir?
  3. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’yi hazırlamasına neden olan gelişmeler hangileridir?

ÜNİTE İLE İLGİLİ KONULAR -YAZILAR

Nasıl yenilenirse her gün, yenilen sen de gün be gün”

Lao Tzu

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.3.1. İhtilaller Çağı / 11.3.2. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik / 11.3.3. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş / 11.3.4. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler / 11.3. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content