11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

Bu Ünitede:

• Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü
• Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerlik konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
• Ulus-devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını
• Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında
değerlendirmeyi
• 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

  • 11.4.1. İHTİLALLER ÇAĞI
  • 11.4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN ORDUYA GEÇİŞ
  • 11.4.3. XIX. YÜZYILDA SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER
  • 11.4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ
  • 11.4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER

11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 18 Ders Saati, Oran % 25
Ünite Uygulama Tarihleri, 6-14. Haftalar, 9 Hafta, 7 Şubat – 8 Nisan 2022

ÜNİTE KAVRAMLARI

İhtilal, Milliyetçilik, Devrim, Tanzimat, Islahat, Liberalizm, Kapitalizm, Sosyalizm, Monarşi, Meşrutiyet, Nizam-ı Cedit, Vaka-i Hayriye, Nüfuz, Marksizm, Mutlakiyet, Yurttaş Askerlik, Fikir Akımları, Düyûn-ı Umûmiye

OGM Materyal Ünite Kavramları Etkinliği-1
OGM Materyal Ünite Kavramları Etkinliği-2

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Fransız İhtilali öncesi dünyada görülen yönetim şekilleri nelerdir?
  2. XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma hangi yollarla gerçekleşmiştir?
  3. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’yi hazırlamasına neden olan gelişmeler hangileridir?

11.4.1. İHTİLALLER ÇAĞI

11.4.1. İhtilaller Çağı

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri:
6. ve 7. Haftalar, 7-20 Şubat 2022


11.4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN ORDUYA GEÇİŞ

11.4.2. Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri:
7. ve 8. Haftalar, 14-27 Şubat 2022


11.4.3. XIX. YÜZYILDA SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört ders saati),
Uygulama Tarihleri:
9. ve 10. Haftalar, 28 Şubat – 13 Mart 2022

11.4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ

11.4.4. Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri:
11. ve 12. Haftalar, 14-27 Mart 2022

11.4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER

11.4.5. Osmanlı Devleti'nde Darbeler

11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 12. ve 13. Haftalar, 21 Mart – 3 Nisan 2022


11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

11.4. ARŞİV – EK KAYNAKLAR

11.4. ÜNİTE: ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ


Padlet ile yapıldı
ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu