12.2. Milli MücadeleT.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük.12TARİH ZÜMRESİ

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
a) İzmir’in işgaline ve işgale tepki olarak meydana gelen gelişmelere değinilir.
b) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasına değinilir.
c) Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetler üzerinde durulur. Pontus Meselesi kısaca ele alınır.
ç) Havza ve Amasya Genelgeleri, yerel kongreler ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinin millî hâkimiyet ve millî birliğin sağlanması açısından önemi vurgulanır.
d) Amiral Bristol ve General Harbord Raporları üzerinden işgallerin haksızlığına değinilir.
e) Amasya Görüşmeleri’ne değinilir.
f) Misak-ı Millî Kararları ve önemi üzerinde durulur.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört ders saati), Uygulama Tarihleri: 42 ve 43. Haftalar, 17-30 EKİM 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

12.2.1. İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK

 • Ateşkes Dönemi 
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 
 • Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu 
 • Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) 
 • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) )
 • Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
 • İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Direniş, İşgal, Milli Mücadele, Kuvvayı Milli, Misak-ı Mili, Manda ve Himaye, Milli Egemenlik, Milli İrade, Azınlık, Hasan Tahsin, Amiral Biristol Raporu, Damat Ferit, Kongre, Pontus, Taşnak, Mavri Mira,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) Ders Planı ve Sunu/Slayt

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) Ders Planı ve Sunu/Slayt

12.2.1. MATERYAL HAVUZU

12.2.1. ETKİNLİK HAVUZU

12.2.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

12.2.1 Kazanım Ders Kitabı

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / 12.2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE / 12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) / 12.2.2. Büyük Millet Meclisi / 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) / 12.2.4. Milli Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri / 12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi / 12.2.6. Mudanya’dan Lozan’a / 12.2. Ünite: Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri


ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Skip to content