Tarih Zümresi Kararları

Değerli arkadaşlar,
Öğretmen İmecesi Tarih Zümresi olarak çalışmalarımıza esas aldığımız zümre kararlarını ve zümre tutanaklarını burada bulabilirsiniz.

Zümre kararları indirilerek okul, ilçe veya il zümresi olarak,  okulun, ilçenin veya ilin ihtiyacına göre özelleştirilir. Eksiklikler tamamlanır, fazlalıklar atılır.
Kolay gelsin.

OKUL/KURUM TARİH ZÜMRESİ KARARLARI

Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir

EĞİTİM KURUMLARI SENE BAŞI TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Eğitim kurumları sene başı tarih zümre toplantıları Sene başı öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde yapılır. (Eylül ayı 2. iş günü içinde)

2021-2022-Sene başı Okul Tarih Zümre Toplantısı Tutanağı ve Alınan Kararlar

EĞİTİM KURUMLARI 2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARI

Eğitim kurumları ikinci dönem başı tarih zümre toplantıları İkinci dönem öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde yapılır.

2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Başı Okul Tarih Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı TASLAK Doküman üzerinde çalışmalar devam ediyor.

EĞİTİM KURUMLARI SENE SONU TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Eğitim kurumları sene sonu tarih zümre toplantıları sene sonu öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde yapılır.

2021-2022-Sene Sonu Okul Tarih Zümre Toplantısı Tutanağı ve Alınan Kararlar

İLÇE TARİH ZÜMRESİ KARARLARI

Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı zümre başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il/ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

SENE BAŞI İLÇE TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Sene başı ilçe tarih zümre toplantıları Eylül ayının dördüncü işgününde yapılır.

2021-2022 İlçe Tarih Zümresi Sene Başı Toplantı Tutanağı

2. DÖNEM BAŞI İLÇE TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

İkinci dönem başı ilçe tarih zümre toplantıları İkinci dönemin dördüncü işgününde yapılır.

2021-2022 İlçe Tarih Zümresi İkinci Dönem Başı Toplantı Tutanağı

SENE SONU TARİH İLÇE TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Sene sonu ilçe tarih zümre toplantıları Ders yılının bitimini takip eden haftanın dördüncü işgününde yapılır.

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI Sene Sonu İlçe Tarih Zümresi Değerlendirme Toplantı Tutanağı

İL TARİH ZÜMRESİ KARARLARI

Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

SENE BAŞI İL TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Sene başı il tarih zümre toplantıları Eylül ayının beşinci işgününde yapılır.

2021-2022 Sene Başı İl Tarih Zümresi Toplantı Tutanağı ve Kararları

2. DÖNEM BAŞI İL TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

İkinci dönem başı il tarih zümre toplantıları İkinci dönemin beşinci işgününde yapılır.

2021-2022 İkinci Dönem Başı İl Tarih Zümresi Toplantı Tutanağı ve Kararları

SENE SONU İL TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI

Sene sonu il tarih zümre toplantıları Ders yılının bitimini takip eden haftanın son işgününde yapılır.

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI Tarih Grubu Dersleri İl Zümresi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantı Tutanağı

2021-2022 Sene Sonu İl Tarih Zümresi Toplantı Tutanağı ve Kararları

TARİH ZÜMRESİ HAFTALIK TOPLANTILAR

Öğretmen İmecesi Tarih Zümresi Haftalık Değerlendirme Toplantısı katılım bilgileri

Tarih ve zaman: Her hafta Cuma günleri, Saat: 21.00’de başlar, 21:40’da biter (Toplantı süresi 40 dakikayı geçemez.)
Katılımcılar: Öğretmen İmecesi Tarih Zümresi üyeleri ve gönüllüleri,
Katılım, Bağlantı Şekilleri:
Aşağıdaki zoom bağlantısı üzerinden doğrudan toplantıya katılabilirsiniz
https://us04web.zoom.us/j/8402543782?pwd=bndVcXlwbFUzMHM0eXFCaXBuZGZ5dz09
Veya aşağıdaki Zoom ID ve şifreyi girerek te katılım sağlayabilirsiniz.
Meeting ID: 840 254 3782 üzerinden, Passcode: imece

Eğitim Kurumları (Okul) Tarih Zümresi çalışmaları ile zümre kararları Eğitim Kurumları ve Zümreler Yönergesi (27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayı) kapsamında ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi Tarih Zümresi tarafından işbirliği içerisinde yapılmaktadır.

KONU/KAZANIM PANOSU

Tarih zümresi kararlarıyla  ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
/ Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu