UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI (31-Ağustos-18 Eylül 2020)

1. HAFTA (31 Ağustos -4 Eylül 2020)

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI (31 Ağustos -18 Eylül 2020)

GÜNDEMAÇIKLAMALAR
Sorumluluk SınavlarıSalgın hastalık sebebiyle başta fiziki mesafe, maske ve hijyen kuralları olmak üzere gerekli önlemler alınarak oluşturulan sınav salonlarında sorumluluk sınavları uygulanmaya başlanacak ve okul yönetimlerince yapılan planlama dahilinde en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar sınavlara devam edilecektir.
Alan Zümre Başkanları Kurulunca Alan Zümre Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararların Değerlendirilmesi ve Koordinasyonun Sağlanması

NOT: İlgili programlar kazanım kazanım ayrıştırılarak yeniden isimlendirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
Mesleki çalışma döneminde gerçekleştirilen zümre toplantılarında alınan kararların uygulanmasına yönelik planlamalar yapılacaktır.
Okul yönetimlerince zümrelerin uzaktan eğitim sürecinde eksik konu ve kazanımlarının yer aldığı “http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresindeki programlarının kullanılması ve derslerin işlenişinde birlikteliğin sağlanmasına yönelik planlama yapmaları sağlanacaktır.
Canlı Ders Uygulaması“http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresinde yayınlanan derslerin öğretim programları dikkate alınarak canlı ders uygulaması yapılacaktır. Bu derslere giren öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması gerçekleştirmesine ve takibine yönelik planlamalar yapılacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.
KAZANIM ETKİNLİKLERİ ve YÖNERGELERİ1. HAFTA TARİH KONULARI ve TELAFİ PROGRAMI Aşağıya çıkarılmış, Yüzyüze veya uzaktan eğitimde uygulanacak OGM nün yayımladığı kazanım etkinlikleri ve yönergeleri listelenmiştir.
SINIF SEVİYESİCANLI DERS UYGULAMALAR

9. Sınıflar

Okula hazırlık ve uyum çalışmaları, salgın karşısında öğrencilerde farkındalık oluşturma, tarih dersinin işlenişi, müfredat tanıtımı, sınıf kurallarının belirlenmesi

10 Sınıflar 1. Hafta Telafi Programı

10. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

11. Sınıflar 1. Hafta Telafi Programı

11. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

12. Sınıflar 1. Hafta Telafi Programı

12. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

Konu ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinin Hazırlanması

(NOT: “ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0” Projesi Tarih Zümresi ünite, ünite kazanım bazlı yapılandırılmış ve tarih öğretmenlerinin işbirliği ile sürekli geliştirilen, geliştirilmeye de devam edilen ders modüllerine bakınız)
Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.)
Velilerin BilgilendirilmesiUzaktan Eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler çeşitli iletişim araçları kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecektir
EBA Akademik Destek Portalının incelenmesi

(NOT: “EBA Akademik Destek Programı Uygulaması, Etkinlik Raporu
Rapor birlikte hazırlıyoruz. Yazacak bir görüşün varsa doğrudan bağlantıyı takip ederek yazabilirsin, Nihayetinde hepimizin ortaklaşa hazırladığı etkili bir raporumuz olacak, Lütfen katkı verin)
EBA Akademik Destek raporu ile TRT EBA Lise TV raporları birleştirilerek tek rapor halinde hazırlanacaktır.
Zümrelerce 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portalı incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev/test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması sağlanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.)
Bölgesel İşbirliği Amacıyla Zümre Toplantıları
(NOT: İşbirlikleri için okul, bölge ilçe, il ayrımı kalmamış olup, bütün zümre bir arada birlikte, bir arada olabilir. Bilişim teknolojileri zaman ve mekan farkını ortadan kaldırdı, işbirlikleri dijital zeminlerde kolaylaştı, zümre iletişimi etkin bir şekilde sağlanabilir. “ÖĞRETMEN İMECESİ Eğitim 4.0″ Projesi bu ihtiyaçtan dolayı hayata geçirilmiştir. Mehmet Köşk, Proje Koordinatörü)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde alanda birlik ve beraberliğin sağlanarak zümreler arası işbirliğinin artırılması amacıyla bölgesel zümre toplantıları yapılacaktır.
EBA Canlı Sınıflara Yönelik Materyal Geliştirme ÇalışmalarıOGM Materyal Portalı; “https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm” incelenerek dersler bazında uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilecek içeriklerin kullanılmak üzere seçilmesi ve portal üzerinden yeni içeriklerin oluşturulması sağlanacaktır.
Eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması amacıyla zümreler tarafından iş planlaması yapılacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.)
Uzaktan Eğitim Yöntem ve TeknikleriDers özelinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, Uzaktan Eğitim Pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sınıf yönetimi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ilişkin öğretmenlere bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.

2. HAFTA (7-11 Eylül 2020)

GÜNDEMAÇIKLAMALAR
Sınıf Rehberlik Programlarının TanıtılmasıGüncellenen sınıf rehberlik programı paylaşılarak uygulamaya ilişkin planlamalar yapılacaktır.
“Pandemi Sürecinde Öğrenci Rehberliği EğitimiSalgın sürecinde bir yakını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere mensup öğrencilere devam etmekte olan böyle bir süreçte nasıl bir rehberlik yapılacağına ilişkin rehberlik servislerince öğretmenlere yönelik “Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği” konusunda eğitim verilecektir
Belleticilik EğitimiOkul müdürlüklerince; okul pansiyonlarında görev yapan belletici öğretmenlere yönelik bulaşıcı hastalıklar, hijyen ve sanitasyon konuları ile pansiyonlarda belleticilik görevleri konularında eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Pansiyonlu Okul Yöneticilerine Yönelik Bulaşıcı Hastalıklar, Hijyen ve Sanitasyon Konuları ile Pansiyon Yönetimi Konusunda Eğitimlerin Verilmesiİl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince pansiyonlu okullarda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik “Pansiyon Yönetimi” eğitimleri planlanacak ve gerekli eğitimler verilecektir.

9. Sınıflar 2. Hafta

EBA Lise TV, EBA Akademik Gelişim ve EBA Kurs programlarının ve içeriklerinin ve uzaktan eğitim araçlarının tanıtılması, kullanım pratiğinin geliştirilmesi, örnek uygulamaların yapılması.

Duruma bağlı olarak

10 Sınıflar 2. Hafta Telafi Programı

10. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

11. Sınıflar 2. Hafta Telafi Programı

12. Sınıflar 2. Hafta Telafi Programı

12. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

3. HAFTA (14-18 Eylül 2020)

GÜNDEMAÇIKLAMALAR
TRT EBA Lise TV

(NOT: TRT EBA Lise TV Etkinlik Raporu”
Rapor birlikte hazırlıyoruz. Yazacak bir görüşün varsa doğrudan bağlantıyı takip ederek yazabilirsin, Nihayetinde hepimizin ortaklaşa hazırladığı etkili bir raporumuz olacak, Lütfen katkı verin)
31 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında TRT EBA Lise TV de yayınlanan videoların öğrenciler tarafından takip edilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. TRT EBA Lise TV’de yayınlanan videolar eğitim kurumu alan zümrelerince içerik, anlatım, yöntem-teknik, kapsam ve benzeri yönlerden değerlendirilerek raporlaştırılacak ve hazırlanan raporların ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporların il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünde ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporların da Bakanlığa gönderilmesini sağlayacak şekilde bir planlama yapılacak ve bu plan eğitim kurumlarından başlayarak uygulamaya konulacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.
Uyum Programlarının UygulanmasıHazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik çalışmalarına yönelik planlama yapılarak uzaktan eğitim süresince yapılan bu planlamaların uygulanması sağlanacaktı
Ders Kitaplarının İncelenmesi

NOT: “Ders Kitapları ve Eğitim Materyallerinin Değerlendirme Raporu
Rapor birlikte hazırlıyoruz. Yazacak bir görüşün varsa doğrudan bağlantıyı takip ederek yazabilirsin, Nihayetinde hepimizin ortaklaşa hazırladığı etkili bir raporumuz olacak, Lütfen katkı verin)
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere dağıtılmak üzere bu yıl baskısı yapılarak okullara gönderilen ders kitabı ve materyaller eğitim kurumu alan zümrelerince; pedagoji, içerik, tasarım, anlatım, etkinliklerin seviyesi, soru tarzları, konu anlatım biçimleri, dil ve tasarım bakımından ayrı ayrı belirtilen başlıklar halinde incelenecek ve yapılan inceleme yayınevinin adı da belirtilerek bir rapor haline getirilecektir. Hazırlanan raporlar eğitim kurumu müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünde ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar ise Bakanlığa gönderilecektir.
Genel Değerlendirme

NOT: Uzaktan Eğitim Sürenin Değerlendirilmesi
Rapor birlikte hazırlıyoruz. Yazacak bir görüşün varsa doğrudan bağlantıyı takip ederek yazabilirsin, Nihayetinde hepimizin ortaklaşa hazırladığı etkili bir raporumuz olacak, Lütfen katkı verin)
Sonraki sürece hazırlık amacıyla okul yönetimleri ve alan zümre öğretmenlerince 3 hafta süresince uygulanan uzaktan eğitim programına ilişkin değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirmeler raporlaştırılacaktır. Söz konusu raporlar il raporu haline getirilerek tek rapor halinde Bakanlığa ulaştırılacaktır.

9. Sınıflar 3. Hafta

Okula hazırlık ve uyum çalışmaları, salgın karşısında öğrencilerde farkındalık oluşturma, tarih dersinin işlenişi, müfredat tanıtımı, sınıf kurallarının belirlenmesi

10 Sınıflar 3. Hafta Telafi Programı

10. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

11. Sınıflar 3. Hafta Telafi Programı

11. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

12. Sınıflar 3. Hafta Telafi Programı

12. Sınıflar için telafi programında kullanılacak OGM yayımladığı etkinlikler ve yönergeler

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu