10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.1.1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak Saltuklular Beyliği’nin kurulması (1072), Danişmentliler Beyliği’nin kurulması (1080), Mengücekliler Beyliği’nin kurulması (1080), Çaka Beyliği’nin kurulması (1081), Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması (1077), Çaka Beyliği’nin yıkılması (1093), I. Haçlı Seferi (1096-1099), Artuklular Beyliği’nin kurulması (1102), Katvan Muharebesi (1141), II. Haçlı Seferi (1147-1149), Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1157), Eyyubiler Devleti’nin kurulması (1174), Miryokefalon Muharebesi (1176), Danişmentliler Beyliği’nin yıkılması (1178), III. Haçlı Seferi (1189-1192), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Saltuklular Beyliği’nin yıkılması (1202), IV. Haçlı Seferi (1202-1204), Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması (1227), Mengücekliler Beyliği’nin yıkılması (1228), Yassıçemen Muharebesi (1230), Artuklular Beyliği’nin yıkılması (1231), Bâbailer Ayaklanması (1240), Kösedağ Muharebesi (1243), Eyyubiler Devleti’nin yıkılması (1250), Memlûklular Devleti’nin kurulması (1250), Ayn-ı Calut Muharebesi (1260), Haçlı Seferleri’nin sona ermesi (1270), Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmî dil ilan etmesi (1277) ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1308) verilir.
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.1.1. XI-XIV. YÜZYILLAR ARASI ANADOLU'DAKİ SİYASİ GELİŞMELER

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 37. Hafta, 13-19 Eylül 2021

10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Kazanım Sunumu/Slaytı

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.1.2. ANADOLUYA TÜRK GÖÇLERİ

  • Bizansın Anadolu Politikası
  • Anadolu’nun durumu

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

Malazgirt / Çağrı Bey / Pasinler / Afşin Bey

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

MATERYALLER

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

  • 10.1.1. Kazanım Kavrama Testi
  • Çeşitli dijital testler

10.1.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu