11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
a) Habsburg İmparatorluğu’na karşı yürütülen uzun savaşlar neticesinde yapılan Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının kabul edildiği açıklanır.
b) Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine (Kasr-ı Şirin Antlaşması) değinilir.
c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa siyasetinde kurduğu konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir.

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika Dört Ders Saati), Uygulama Tarihleri: 38-39. Haftalar, 20- Eylül – 3 Ekim 2021

DERS KAZANIM KONUSU / İÇERİK

11.1.2. UZUN SAVAŞLARDAN DİPLOMASİYE

 • Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Zitvatorok Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması (1533)
 • Zitvatorok Antlaşması (1606)
 • Osmanlı – Safevi İlişkileri
 • Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda Karşılaştığı Stratejik Tehditler
 • Osmanlı-Lehistan İlişkileri
 • Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Osmanlı-Malta İlişkileri
 • Osmanlı-Rusya İlişkileri
 • Osmanlı-Avusturya İlişkileri
 • II. Viyana Kuşatması
 • Kutsal İttifak
 • Karlofça Antlaşması (1699)
 • Avrupalı Devletler Açısından Karlofça Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Devleti ve Konjonktürel İttifakları

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Strateji, Mütekabiliyet, Diplomasi, Konjoktür, Kutsal İttifak, Malta Şövalyeleri, Karlofça,

KONU/KAZANIM SUNUSU/SLAYTI

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM PANOSU

 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) / 11.1.1. 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler / 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye / 11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete / 11.1.4. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri / 11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu