Monthly Archives: Ekim 2020

Tarih Öğretmenleri İçin E-bülten – 11

Öğretmen İmecesi/Eğitim 4.0 Projesi Tarih Zümresi olarak 44. haftada (26 Ekim 1 Kasım 2020) göreceğimiz dersleri plana göre Birlikte düşündük, tasarladık, ürettik ve paylaşıyoruz Her kazanım sonuna ilave edilen dijital panoya kazanımla ilgili yorum yapabilir, belge, doküman ilave edebilir, sınav hazırlayabilir, oluşturulan belge dokümanlara görüş bırakabilir, derecelendirebilirsiniz. Kolay gelsin. Haftaya buluşmak dileği ile. Sağlıcakla Kalın.
Mehmet Köşk
Proje koordinatörü

Devamını oku

12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI12.2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.a) Sevr Antlaşması’nın öngördüğü sınırlar harita üzerinde gösterilir.b) Sevr Antlaşması’na karşı İstanbul Hükûmetinin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu üzerinde durulur. 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika Bir Ders Saati),Uygulama Tarihleri: 45. Hafta  2-8 Kasım 2020 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Sunum/Slaytı 12.2.3. MATERYAL HAVUZU 12.2.1.3. ETKİNLİK

Devamını oku

12.2.2. Büyük Millet Meclisi

12.2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) BMM’nin açılış gerekçeleri vurgulanarak bu meclisin genel özelliklerine değinilir.
b) BMM’ye karşı ayaklanmalar ve ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirlere değinilir.
c) İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluş gerekçeleri, işleyişi ve bu mahkemelere getirilen eleştirilere çeşitli kaynak ve görüşlerden alıntılar yapılarak yer verilir.
ç) Anadolu Ajansının kurulmasına değinilir.

Devamını oku

9.2.4. İnsan ve Göç

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.
a) Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu vurgulanır.
b) İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), belli başlı tarihî örneklerle (Ege Göçleri, Filistin’den Yahudi sürgünleri, ilk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) ele alınır.
c) İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu toplulukların siyasi tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez

Devamını oku

Tarih Öğretmenleri İçin E-bülten – 10

Öğretmen İmecesi/Eğitim 4.0 Projesi Tarih Zümresi olarak 44. haftada (26 Ekim 1 Kasım 2020) göreceğimiz dersleri plana göre Birlikte düşündük, tasarladık, ürettik ve paylaşıyoruz Her kazanım sonuna ilave edilen dijital panoya kazanımla ilgili yorum yapabilir, belge, doküman ilave edebilir, sınav hazırlayabilir, oluşturulan belge dokümanlara görüş bırakabilir, derecelendirebilirsiniz. Kolay gelsin. Haftaya buluşmak dileği ile. Sağlıcakla Kalın.
Mehmet Köşk
Proje koordinatörü

Devamını oku

9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri)

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
a) İlk Çağ medeniyetleriyle ilgili başlıca olay ve olgular tarih şeridi üzerinde gösterilir.
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.
b) İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları (Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege Yunan), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.

Devamını oku

10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete)

10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.
a) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara karşı mücadelesinde çevresindeki diğer devlet ve beyliklerle uzlaşma arayışları ile bu çerçevede alınan tedbirler üzerinde durulur.
b) Kösedağ Muharebesi’nden sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının politik ve sosyolojik sebep ve sonuçları üzerinde durulur.

Devamını oku
« Önceki Yazılar