10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
a) Oğuz boylarının önceki dönemlerde boy birliği ya da beylik gibi geçici siyasi çatılar altında bir araya gelmesi vurgulanır.
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin teşkilat yapısı ile sosyokültürel özellikleri kısaca ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 39. Hafta, 27 Eylül – 3 Ekim 2021

DERS KAZANIM KONUSU / İÇERİK

10.1.4. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ

  • Boylar Birliğinden Devlete
  • Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı
  • Türkiye Selçuklularında Ordu

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Oğuş, Uruğ, Boy, Bodun, İl, Divan-ı Saltanat, Şehzade, Atabey, Pervane, Gulam, Hassa,

KONU/KAZANIM SUNUSU/SLAYTI

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi Kazanım Sunum/Slaytı

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.1.4. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

EK KAYNAKLAR

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

  • 10.1.4. Kazanım Kavrama Testi

10.1.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

KONU / KAZANIM PANOSU

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu