10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
a) Oğuz boylarının önceki dönemlerde boy birliği ya da beylik gibi geçici siyasi çatılar altında bir araya gelmesi vurgulanır.
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin teşkilat yapısı ile sosyokültürel özellikleri kısaca ele alınır

10.1.4. ANADOLU'DA DEVLETLEŞME SÜRECİ

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 39. Hafta, 27 Eylül – 3 Ekim 2021

10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi Kazanım Sunum/Slaytı

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.1.4. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ

  • Boylar Birliğinden Devlete
  • Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı
  • Türkiye Selçuklularında Ordu

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

  • Oğuş, Uruğ, Boy, Bodun, İl, Divan-ı Saltanat, Şehzade, Atabey, Pervane, Gulam, Hassa

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu