12.1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.
a) I. Dünya Savaşı’nın sebepleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler taarruz ve savunma özellikleri de belirtilerek ele alınır.
c) Çanakkale Cephesi’ndeki deniz ve kara zaferleri ile Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne, Kafkas İslam Ordusuna ve Medine Müdafaası’na değinilir.
ç) Mustafa Kemal’in Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cephelerindeki faaliyetleri ele alınır. Çanakkale Cephesi’nde etkin görev alan diğer komutanlar da tanıtılır.
d) 1915 Olayları ile Ermeni Tehciri’ne değinilir.
e) I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da halkın durumu, yaşanan sıkıntılar, kıtlık ve hastalıklar, ailelerin yaşadığı dramlar üzerinde durulur.
f ) Bolşevik İhtilali ile Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesinin I. Dünya Savaşı’nın seyri üzerindeki etkilerine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40= 80 Dakika, İki Ders Saati), Uygulama Tarihleri: 39. Hafta, 27 Eylül – 3 Ekim 2021

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

12.1.3. 1. Dünya Savaşı

  • I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi
  • Savaşın Tarafları
  • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
  • Savaş Cepheleri
  • I. Dünya Savaşı Sona Ererken
  • I. Dünya Savaşı’nda Anadolu

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Ateşkes anlaşması, Barış antlaşması, Dünya barışı, Dünya savaşı, İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri, Manda ve Himaye, Meşrutiyet, Silahlanma yarışı, Sömürgecilik, Tehcir,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.1.3. I. Dünya Savaşı Kazanım Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.1.3. I. Dünya Savaşı Kazanım Sunum/Slaytı

1. Dünya Savaşı Qizizz Testi  

12.1.3. Kazanım Testi OGM

I. Dünya Savaşı Test-1 OGM Materyal

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU

12.1. Destek, Katkı, Değerlendirme Formu

12.1.3. MATERYAL HAVUZU

12.1. Ünite ilgili kazanım için OGM Materyal Etkinlikleri

KONU/KAZANIM PANOSU

12.1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918) ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12 / 12.1. ÜNİTE: 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya / 12.1.1. Mustafa Kemal’in Hayatı / 12.1.2. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti / 12.1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918) / 12.1.4. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu