10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.
a) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara karşı mücadelesinde çevresindeki diğer devlet ve beyliklerle uzlaşma arayışları ile bu çerçevede alınan tedbirler üzerinde durulur.
b) Kösedağ Muharebesi’nden sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının politik ve sosyolojik sebep ve sonuçları üzerinde durulur.
c) Babailer İsyanı’na kısaca değinilir.
ç) Anadolu’daki sosyal huzurun bozulması karşısında düzeni yeniden sağlanmasına yönelik gayretleri bulunan başlıca isimler (Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre) üzerinde durulur.

10.1.6. ANADOLU'DA MOĞOL TEHLİKESİ

10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 42. Hafta, 17-23 EKİM 2022

10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası Sunumu/Slaytı

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.1.6. ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI

  • Selçuklu-Harzemşah-Moğol İlişkileri
  • Baba Ishak İsyanı
  • Moğollar Anadolu’da
  • Kösedağ Savaşı
  • İkinci Beylikler Dönemi
  • Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

  • CengizHan, Moğollar, Celalettin Harzemşah, Babai Ayaklanması, Kösedağ, Alaattin Keykubat, Baybars, Sadettin Köpek, Pervane, Karamanoğulları, Germiyaoğulları, Saruhanlılar, Menteşeoğulları, Dulkadıroğulları,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

EK KAYNAKLAR

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

10.1.6. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu