12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
a) İzmir’in işgaline ve işgale tepki olarak meydana gelen gelişmelere değinilir.
b) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasına değinilir.
c) Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetler üzerinde durulur. Pontus Meselesi kısaca ele alınır.
ç) Havza ve Amasya Genelgeleri, yerel kongreler ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinin millî hâkimiyet ve millî birliğin sağlanması açısından önemi vurgulanır.
d) Amiral Bristol ve General Harbord Raporları üzerinden işgallerin haksızlığına değinilir.
e) Amasya Görüşmeleri’ne değinilir.
f) Misak-ı Millî Kararları ve önemi üzerinde durulur.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört ders saati), Uygulama Tarihleri: 41 ve 42. Haftalar, 11-24 Ekim 2021

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

12.2.1. İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK

 • Ateşkes Dönemi 
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 
 • Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu 
 • Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) 
 • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) )
 • Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
 • İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Direniş, İşgal, Milli Mücadele, Kuvvayı Milli, Misak-ı Mili, Manda ve Himaye, Milli Egemenlik, Milli İrade, Azınlık, Hasan Tahsin, Amiral Biristol Raporu, Damat Ferit, Kongre, Pontus, Taşnak, Mavri Mira,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) Sunu/Slayt

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) Sunu/Slayt

12.2.1. MATERYAL HAVUZU

12.2.1. ETKİNLİK HAVUZU

12.2.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

12.2.1 Kazanım Ders Kitabı

KONU/KAZANIM PANOSU

12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12 / 12.2. ÜNİTE: Milli Mücadele / 12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) / 12.2.2. Büyük Millet Meclisi / 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) / 12.2.4. Milli Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri / 12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi / 12.2.6. Mudanya’dan Lozan’a

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu