10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Koyunhisar Muharebesi (1302), Bursa’nın Fethi (1326), Palekanon Muharebesi (1329), İznik’in Fethi (1331), İzmit’in Fethi (1337), Karesi Beyliği’nin alınması (1345), Çimpe Kalesi’nin alınması (1353), Edirne’nin Fethi (1363), Çirmen Muharebesi (1371), I. Kosova Muharebesi (1389), Niğbolu Muharebesi (1396), Ankara Savaşı (1402), Fetret Devri (1402-1413), Varna Muharebesi (1444) ve II. Kosova Muharebesi (1448) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) On üçüncü yüzyılın sonlarında Anadolu’daki ve çevresindeki jeopolitik durum açıklanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 42. Hafta, 18-24 Ekim 1 Kasım 2021

DERS KAZANIM KONUSU / İÇERİK

10.2.1. KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ

  • Anadolu’nun Jeopolitiği

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Jeopolitik, Anadolu, Türkleşme, Stratejik Konum,

KONU/KAZANIM SUNUSU/SLAYTI

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeler Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeler Sunum/Slayt

10.2.1. MATERYAL HAVUZU

(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

EBA içerikleri

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

10.2.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. deneme, test ve sınavlar)

KONU / KAZANIM PANOSU

10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete) / 10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.4. Balkan Fetihleri / 10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu