11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.1.5. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Prut Antlaşması (1711), Pasarofça Antlaşması (1718), Patrona Halil İsyanı (1730), Ahmet Paşa Antlaşması (1732), Belgrad Antlaşması (1739), Kerden Antlaşması (1746), Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi (1740), Çeşme Baskını (1770) ve Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.
b) Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri alma gayretlerine değinilir.
c) Safevi Devleti’nin sona erişi ile Osmanlı-İran ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğine değinilir.
ç) Osmanlı-Rus mücadelesi, Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasi güç kaybı bağlamında ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40=120 Dakika (Dört ders saati),
Uygulama Tarihleri: 43. ve 44. Haftalar, 24 EKİM 6 KASIM 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

11.1.5. FETİHLERDEN SAVUNMAYA

1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

  • XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Toparlanma Çabaları
  • Osmanlı-Rus İlişkileri
  • Osmanlı-Venedik-Avusturya İlişkileri
  • Osmanlı-Safevi İlişkileri
  • 1768-1774 yılları arası Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Etkileri

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Karlofça, Prut, Patrona Halil, Pasarofça, Çeşme Baskını, Küçük Kaynarca, Kapitülasyon, Kırım Hanlığı, Kasr-ı Şirin, Belgrad Antlaşması, Nadir Şah, Şah Tahmasb,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

11.1.5. Fetihlerden Savunmaya Sunum/Slayt

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

KONU/KAZANIM PANOSU

11.1.5. Fetihlerden Savunmaya ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) / 11.1.1. 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler / 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye / 11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete / 11.1.4. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri / 11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu