10.2.4. Balkan Fetihleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında, Balkanlar’daki yerli unsurlar arasındaki mezhebi, siyasi ve sosyal iç çekişmelerinin etkisi üzerinde durulur.
b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında, gönüllü ve zorunlu olarak rol alan demografik güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân politikasının önemi vurgulanır.

10.2.4. Balkan Fetihleri

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 44. Hafta, 1-7 Kasım 2021

10.2.4. Balkan Fetihleri Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.2.4. BALKAN FETİHLERİ

  • Karesioğullarının Osmanlıya katılması
  • Rumeliye geçiş
  • Edirne’nin fethi,
  • Kosova, Niğbolu, Varna Savaşları
  • Balkanlarda iskan politikası
  • İstimalet politıkası
  • Balkanların Türkleştirilmesi

KAVRAMLAR

Rumeli, Karesioğulları, Çimpe, Niğbolu, Kosova, İstimalet, İskan politikası, Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Tekke, Güzelcehisar, Derviş,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete) / 10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.4. Balkan Fetihleri / 10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu