11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı

KONU / KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda kurduğu baskı ve vesayetin, ruhban veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif bir dünya tasavvuruna sevk ettiği vurgulanır. Söz konusu baskı ve vesayetin fikrî-manevi (Rönesans-Reform, Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist felsefeler, Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi, sekülerleşme), sosyo-politik (ülke-devlet esasına dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve devletlerarası ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-ekonomik (merkantilizm ve kırdan kente göç, aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfının güçlenmesi), askerî ve teknolojik (ateşli silahlar, yeni gemi türleri) alanlarda yol açtığı çeşitli değişimler vurgulanır.

b) XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa düşüncesinde meydan gelen değişimler Copernicus (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas Moore (Tamıs Mur), Immanuel Kant (İmanuel Kant) ve Jean Jacques Rousseau’nun (Jan Jak Russo) temel fikirleri üzerinden ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati), Uygulama Tarihleri: 47. Hafta 22-28 Kasım 2021

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.2.1. AVRUPA’DA DEĞİŞİM ÇAĞI

 • Katolik Kilisesi’nden Alternatif Dünya Tasavvuruna
 • Fikrî ve Manevi Etkenler, Rönesans, Sonuçları
 • Reform, Sonuçları
 • Protestanlaşma
 • Hümanist ve Rasyonalist Felsefeler
 • Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi
 • Sekülerleşme
 • Sosyo-Politik Etkenler: Devletler Arası İlişkilerde Sekülerleşme
 • Sosyo-Ekonomik Etkenler: Merkantilizm ve Burjuva Sınıfı
 • Kırdan Kente Göç
 • Askerî ve Teknolojik Etkenler: Ateşli Silahlar ve Yeni Gemi Türleri
 • XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Avrupa’da Düşünce Alanında Değişimler
 • Copernicus (1473-1543), Thomas More (1478-1535), Machiavelli (1469-1527), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804)

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Skolastik, Reform, Rönesans, Hümanizm, Burjuvaji, Rasyonalizm, Merkantalizm, Copernicus, Thomas More, Machiavelli, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Newton, Aristo, Engizisyon, Ruhban,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı Kazanım Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

KONU/KAZANIM PANOSU

11.2.1. Avrupa’da Değişim Çağı  ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu