12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi

KONU / KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.
a) Düzenli ordunun kurulmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Batı Cephesi’nde elde edilen askerî başarılar ve bu başarıların siyasi etkileri vurgulanır.
c) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na (1921 Anayasası) değinilir.
ç) Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele’deki yeri ile İstiklal Marşı’nın kabulü ve önemi üzerinde durulur.
d) Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi ve önemi vurgulanır.
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne, bu emirlerin uygulanmasına ve Millî Mücadele sürecinde dış ülkelerden gelen yardımlara değinilir.
f) Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un Millî Mücadele’deki önemi üzerinde durularak Mustafa Kemal’in bu muharebelerin kazanılmasındaki rolü vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40=160 Dakika (Dört ders saati), Uygulama Tarihleri: 47-48. Haftalar, 22 Kasım 5 Aralık 2021

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

12.2.5. BATI CEPHESİ

  • Düzenli Ordunun Kurulması
  • I. İnönü Savaşı (6–11 Ocak 1920)
  • Londra Konferansı, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun Kabulü, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma,
  • II. İnönü Muharebesi
  • Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri
  • Maarif Kongresi’nin Toplanması, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi, Tekalif-i Milliye Emirleri
  • Sakarya Meydan Muharebesi
  • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

Dumlupınar, Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi, Mareşal, Tekalif-i Milliye, Maarif, İnönü, Sovyet Rusya, Mehmet Akif Ersoy, Fevzi Çakmak,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi Sunum/Slaytı

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

KONU/KAZANIM PANOSU

12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12 / 12.2. ÜNİTE: Milli Mücadele / 12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye) / 12.2.2. Büyük Millet Meclisi / 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) / 12.2.4. Milli Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri / 12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi / 12.2.6. Mudanya’dan Lozan’a

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu