9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Sasani Devleti’nin yıkılması (651), Vizigot Krallığının sona ermesi (711), İslamiyet’in Hindistan’da yayılmaya başlaması (1000), Katolik-Ortodoks bölünmesi (1054), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Magna Carta (1215), Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması (1227),İngiltere’de parlamenter sisteme geçilmesi (1295), Yüzyıl Savaşları (1337-1453) ve Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) Orta Çağ’ın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkmış/kurulmuş olan belli başlı siyasi yapılar haritalar üzerinde gösterilir.

c) Orta Çağ’daki siyasi yapılar; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması ve silahlı güç), güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 50. Hafta, 12-18 ARALIK 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

  • Fodalizm
  • İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Monarşi, Aristokrasi, Feodalite, Ruhban, Soylular, Cengiz Han, Bizans, Sasaniler, Satraplık, İpek Yolu, Ortodoks, Katolik, Mağna Carta, Şovalye, Onluk sistem, Kavimler Göçü, Serf, Kurultay, Teokrasi,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Sunu/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Sunu/Slayt

Ek Kaynaklar

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli konu kazanım testi-1 OGM Materyal

9.3.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU
Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

KONU/KAZANIM PANOSU

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA / 9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar / 9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi / 9.3.3. Orta Çağ’da Ordu / 9.3.4. Kanunlar Gelişiyor

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu