11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.
b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet hâlindeki Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici asker istihdamına sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri sebebiyle ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.
c) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.
ç) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere (toplanan vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü savaş vergileri) değinilir.
d) Avrupa’da merkeziyetçi/mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı coğrafyasında mahallî politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç kazandığı vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40= 80 Dakika (İki Ders Saati), Uygulama Tarihleri: 48. Hafta, 28 KASIM 4 ARALIK 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM

  • Avrupa’ya Akan Servet
  • Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm
  • Yeniçerilerin Sayısındaki Artış
  • Tımar Sisteminin Bozulması
  • Kapitülasyonların Sürekli Hâle Getirilmesi
  • Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler
  • Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Kristof Colomb, Sömürgecilik, Enflasyon, Tımar sistemi, Yeniçeri, Ayan, Eşraf, Kapitülasyon, İltizam, Malikane, Merkantilizm,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim Sunum/Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

11.2.2. Osmanlı Devletinde Değişim  ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu