11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.
b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet hâlindeki Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici asker istihdamına sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri sebebiyle ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.
c) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.
ç) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere (toplanan vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü savaş vergileri) değinilir.
d) Avrupa’da merkeziyetçi/mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı coğrafyasında mahallî politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç kazandığı vurgulanır.

11.2.2. Osmanlı Devleti'nde Değişim

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 48. ve 49. Hafta, 29 Kasım – 12 Aralık 2021

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

11.2.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM

  • Avrupa’ya Akan Servet
  • Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm
  • Yeniçerilerin Sayısındaki Artış
  • Tımar Sisteminin Bozulması
  • Kapitülasyonların Sürekli Hâle Getirilmesi
  • Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler
  • Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

KAVRAMLAR

Kristof Colomb, Sömürgecilik, Enflasyon, Tımar sistemi, Yeniçeri, Ayan, Eşraf, Kapitülasyon, İltizam, Malikane, Merkantilizm,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu