11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.
a) XVII ve XVIII. yüzyıllarda gerçekleşen muhalif hareketler (Celâli, Yeniçeri ve Suhte İsyanları) dış ve iç kaynaklı değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek kısaca ele alınır. İsyanlara katılan toplum kesimlerinin sosyo-ekonomik beklentilerine kısaca değinilir.
b) Osmanlı saltanatında tahta kimin geçeceğine dair belirsizliğin neden olduğu iç siyasi karışıklıklara engel olmak amacıyla Ekber ve Erşed Sistemi’nin ihdas edildiğine değinilir.
c) Osmanlı ıslahat layihalarında devlet idaresi ve toplum düzenindeki değişikliklerin genellikle iç faktörlere bağlı olarak merkeziyetçi bir perspektiften algılandığı vurgulanır.
ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde gerçekleştirilen başlıca yeniliklerin Osmanlı sosyal hayatında etkileri üzerinde durulur.
d) Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlanmasının bilginin üretilmesi ve bilgiye erişim alanlarında sağladığı imkânlar vurgulanarak Osmanlı Devleti’nde Müslüman ve gayrimüslimlerin matbaayı kullanmaya başlama süreçleri ele alınır.
e) Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışları; Kâtip Çelebi, Naima Efendi, Evliya Çelebi ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hareketle ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40=160 Dakika (Dört ders saati), Uygulama Tarihleri: 49. ve 50. Haftalar, 12-18 ARALIK 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.2.3. OSMANLI DEVLETİ’NDE İSYANLAR VE DÜZENİ KORUMA ÇABALARI

  • XVII. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla İç İsyanlar: Celâli İsyanları, Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları), Suhte İsyanları
  • Osmanlı Devleti’nde Ekber ve Erşed Sistemi
  • Osmanlı Devleti’nde Layihalar
  • Lale Devri’ndeki Yeniliklerin Sosyal Hayata Etkileri
  • Matbaanın Geliştirilmesi ve Osmanlıya Gelişi
  • Osmanlı İlim ve İrfan Geleneğinde Yenilik Arayışları: Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi, Yanyalı Esad Efendi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Ekber ve Erşed, Sancağa Çıkmak, Celali, Suhte, Lale Devri, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi, Yanyalı Esad Efendi, Büyük Kaçgun, Liyakat, Koçi Bey, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, İbrahim Müteferrika, Tulumbacılar, Gutenberg,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları  ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu