11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.
a) XVII ve XVIII. yüzyıllarda gerçekleşen muhalif hareketler (Celâli, Yeniçeri ve Suhte İsyanları) dış ve iç kaynaklı değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek kısaca ele alınır. İsyanlara katılan toplum kesimlerinin sosyo-ekonomik beklentilerine kısaca değinilir.
b) Osmanlı saltanatında tahta kimin geçeceğine dair belirsizliğin neden olduğu iç siyasi karışıklıklara engel olmak amacıyla Ekber ve Erşed Sistemi’nin ihdas edildiğine değinilir.
c) Osmanlı ıslahat layihalarında devlet idaresi ve toplum düzenindeki değişikliklerin genellikle iç faktörlere bağlı olarak merkeziyetçi bir perspektiften algılandığı vurgulanır.
ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde gerçekleştirilen başlıca yeniliklerin Osmanlı sosyal hayatında etkileri üzerinde durulur.
d) Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlanmasının bilginin üretilmesi ve bilgiye erişim alanlarında sağladığı imkânlar vurgulanarak Osmanlı Devleti’nde Müslüman ve gayrimüslimlerin matbaayı kullanmaya başlama süreçleri ele alınır.
e) Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışları; Kâtip Çelebi, Naima Efendi, Evliya Çelebi ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hareketle ele alınır.

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 49. ve 50. Haftalar, 6-19 Aralık 2021

11.2.3. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları Kazanım Sunumu

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

11.2.3. OSMANLI DEVLETİ’NDE İSYANLAR VE DÜZENİ KORUMA ÇABALARI

  • XVII. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla İç İsyanlar: Celâli İsyanları, Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları), Suhte İsyanları
  • Osmanlı Devleti’nde Ekber ve Erşed Sistemi
  • Osmanlı Devleti’nde Layihalar
  • Lale Devri’ndeki Yeniliklerin Sosyal Hayata Etkileri
  • Matbaanın Geliştirilmesi ve Osmanlıya Gelişi
  • Osmanlı İlim ve İrfan Geleneğinde Yenilik Arayışları: Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi, Yanyalı Esad Efendi

KAVRAMLAR

Ekber ve Erşed, Sancağa Çıkmak, Celali, Suhte, Lale Devri, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi, Yanyalı Esad Efendi, Büyük Kaçgun, Liyakat, Koçi Bey, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, İbrahim Müteferrika, Tulumbacılar, Gutenberg,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu