11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.Başlıca siyasi gelişmeler olarak Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779), Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı (1783), Fransız İhtilali (1789), Ziştovi Antlaşması (1791), Yaş Antlaşması (1792), Fransa tarafından Mısır’ın işgali (1798), El-Ariş Antlaşması (1801), Sırp İsyanı (1804), Senedi İttifak (1808), Bükreş Antlaşması (1812), Viyana Kongresi (1815), Rum İsyanı (1821), Sudan’da Mısır-Osmanlı hakimiyetinin kurulması (1821-1881), Navarin Olayı (1827), Edirne Antlaşması (1829), Fransızların Cezayir’i alması (1830), Kütahya Antlaşması (1833), Hünkar İskelesi Antlaşması (1833), Balta Limanı Antlaşması (1838), Nizip Muharebesi (1839), Tanzimat Fermanı (1839), Londra Antlaşması (1840), Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841), Kırım Savaşı (1853-1856), Islahat Fermanı (1856), Paris Antlaşması (1856), Süveyş Kanalı’nın açılması (1869), Kanun-î Esasi’nin ilanı (1876), Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878), Ayastefanos Antlaşması (1878), İngilizlerin Kıbrıs’ı işgali (1878), Berlin Antlaşması (1878), Fransızların Tunus’u işgali (1881), Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması (1881), Üçlü İttifak’ın kurulması (1882), İngilizlerin Mısır’ı işgali (1882), Üçlü İtilaf’ın kurulması (1907), ll. Meşrutiyet’in ilanı (1908), Bulgaristan’ın bağımsız olması (1908), Girit’in Yunanistan tarafından işgali (1908), Bosna-Hersek’in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhakı (1908), 31 Mart Olayı (1909), Trablusgarp Savaşı (1911), Uşi Antlaşması (1912), I. Balkan Savaşı (1912), Londra Antlaşması (1913), Bâbıâli Baskını (1913), II. Balkan Savaşı (1913), Atina Antlaşması (1913), İstanbul Antlaşması (1913) ve Bükreş Antlaşması (1913) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta 20-26 Aralık 2021

11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) Kazanım Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

  • Dağılmayı önlemek için sürdürülen politikaları,
  • Dönemin genel özellikleri

KAVRAMLAR

Fransız İhtilali, Islahat Fermanı, Meşrutiyet, Şark Meselesi, Denge politikası,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması / 11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu