11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.3.2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.
a) Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesiyle birlikte büyük güçlerin Osmanlı coğrafyasına nüfuz etme ve muhtemel bir dağılma durumunda Osmanlı topraklarını ve tabiî kaynaklarını paylaşma çabaları küresel güç mücadelesi bağlamında ele alınır.
b) 1815 Viyana Kongresi ile başlayan süreçte büyük güçlerin müdahalesiyle uluslararası boyut kazanan konular (1821 Rum İsyanı ve sonrasında Yunanistan’ın kurulması, Kırım Savaşı ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşması ile Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi, 93 Harbi ve sonrasında Berlin Kongresi ile Doğu Anadolu’daki Ermeni Meselesi ve Makedonya Sorunu’nun tanımlanması) bağlamında Osmanlı Devleti’nin varlığının Avrupalı devletler tarafından tehdit edildiği üzerinde durulur.
c) Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayan devletler bağlamında Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf oluşumlarına değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 51. ve 52. Haftalar, 20 Aralık 2020 – 2 Ocak 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.3.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLER

  • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler
  • Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
  • Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar
  • Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Kurulması,
  • Kırım Savaşı (1853-1856) ve Paris Konferansı (1856)
  • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
  • Ermeni Meselesi, Makedonya Meselesi,
  • Siyasi Birliklerini Sağlayan Almanya ve İtalya,
  • Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Oluşumları

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Şark Meselesi, Viyana Kongresi, Mora İsyanı, Kırım Savaşı, Paris Konferansı, 93 Harbi, Ermeni Meselesi, Makedonya Meselesi, Üçlü İttifak, Üçlü İtilaf, Bismarck, Prusya, Piyomente, Ayestefenos, Navarin, Panslavizm, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Plevne, Gazi Osman Paşa, Maternik, Napolyon, Grek Projesi, Nene Hatun,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi Sunum/Slayt

11.3.2. MATERYAL HAVUZU

11.3.2. ETKİNLİK HAVUZU

11.3.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 3

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 4

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması / 11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu