12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması, 1924 Anayasası’nın kabulü konularına neden ve sonuçlarıyla yer verilir.
b) Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta, 19-25 ARALIK 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

2.3.2. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

  • Saltanatın Kaldırılması
  • Ankara’nın Başkent Oluşu
  • Cumhuriyetin İlanı
  • Halifeliğin Kaldırılması
  • Anayasa Hareketleri

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Saltanat, Cumhuriyet, Kanun-i Esasi, Teşkilat-ı Esasiye, Halifelik, Abdülmecid Efendi, Şeriye ve Evkaf Vekaleti, Erkan-ı Harbiye Vekaleti, Laiklik,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar Sunum/Slaytı

KAZANIM MATERYAL HAVUZU

KAZANIM ETKİNLİK HAVUZU

KAZANIM ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Kazanım Dijital Pano Padlet

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

KONU/KAZANIM PANOSU

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI / 12.3.1. Atatürk İlkeleri / 12.3.2. Siyasi Alanda Gelişmeler / 12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler / 12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler / 12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar / 12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler / 12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar / 12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu