Monthly Archives: Ocak 2021

9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
a) Türk adının anlamı açıklanarak ilk Türk devletlerinin hâkim oldukları alanlar harita üzerinde gösterilir.
b) İlk Türk devletleriyle ilgili başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Asya Hun Devleti’nin kurulması (MÖ 220), Asya Hun Devleti’nin yıkılması (216), Avrupa Hun Devleti’nin kurulması (370), Kavimler Göçü (375), Avrupa Hun Devleti’nin yıkılması (496), I. Kök Türk Devleti’nin kurulması (552), I. Kök Türk Devleti’nin yıkılması (630), II. Kök Türk Devleti’nin kurulması (682), II. Kök Türk Devleti’nin yıkılması (742), Uygur Devleti’nin kurulması (744) ve Uygur Devleti’nin yıkılması (840) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

Devamını oku

Tarih Öğretmenleri İçin E-bülten – 22

Değerli Arkadaşlar,
2020-2021 Eğitim-öğretim yılı I. dönem sonuna geldik, Son hafta içerisinde yıllık planlar doğrultusunda eksik konularımızı tamamlıyor, bitirdiğimiz konuları genel bir tekrar yapıyoruz. Salgın nedeniyle oldukça zorlu geçen bu dönem sonunda, ikisi ara tatil biri “Öğretmenlerin Mesleki Çalışması” olmak üzere üç haftalık bir ara döneme giriyoruz. Ara dönemde sizleri “Öğretmen İmecesi /Eğitim 4.0” projesi kapsamında, çalışmalarımızı takip etmeye, katkılarınızla desteklemeye davet ediyoruz. Sağlıcakla Kalın.
Mehmet Köşk

Devamını oku

10.4.4. Fetihle Gelen Dönüşüm

10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.
a) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara karşı mücadelesinde çevresindeki diğer devlet ve beyliklerle uzlaşma arayışları ile bu çerçevede alınan tedbirler üzerinde durulur.
b) Kösedağ Muharebesi’nden sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya çıkmasının politik ve sosyolojik sebep ve sonuçları üzerinde durulur.

Devamını oku

Tarih Öğretmenleri İçin E-bülten – 21

Değerli Arkadaşlar, Öğretmen İmecesi /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında tarih zümresi öğretmenleri olarak, 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında işlememiz gereken konular hazırlandı, Özellikle sunum/slaytlar üzerinde yorum yapabilir, önerilerde bulunabilir, gelişimi için katkıda bulunabilirsiniz. Her kazanım sonunda oluşturulan dijital pano üzerinden kendi yaptığınız, ürettiğiniz belge ve dokümanları paylaşabilirsiniz. Katkı, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla Kalın.
Mehmet Köşk, Proje koordinatörü

Devamını oku

12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

12.3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.
Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde ele alınır.

Devamını oku

10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.
a) Sözlü halk kültürü ile saray çevresi ve belirli şehirlerde oluşan kitabî kültür ana hatlarıyla ele alınır.
b) II. Murad Dönemi’ndeki kültürel gelişmeler üzerinde durulur.
c) Şair sultanların eserlerinden örneklere (orijinali ve günümüz Türkçesi ile) yer verilir.

Devamını oku

9.3.4. Kanunlar Gelişiyor

9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.
a) Bu dönemin başlıca kanun metinleri (Roma Hukuku, Justinianus Kanunları, Cengiz Yasası) kısaca ele alınır.
b) Seçme örnek ve uygulamalardan hareketle (hukuki metinler, aile ve iş akitleri, ceza infaz yöntemleri) insan topluluklarının kültür ve gelişmişlik düzeyleri ile sosyal yapılarının hukuk kurallarını ve bu kuralların uygulanmasını farklılaştırdığı vurgulanır.

Devamını oku

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAn EĞİTİME İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın genel amacı, Türkiye’de 2020 yılında yaşanan COVID-19 kaynaklı pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin çeşitli paydaşların (İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler, okul psikolojik danışmanları, öğretim üyeleri, öğrenciler, veliler) sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini incelemektir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Paydaşların COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze yapılan eğitime göre avantajlı ve dezavantajlı noktalarına ilişkin görüşleri nelerdir?
Paydaşların COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinde yaşanan zorluklara ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri nelerdir?

Devamını oku

Tarih Öğretmenleri İçin E-bülten – 20

Değerli Arkadaşlar, Öğretmen İmecesi /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında tarih zümresi öğretmenleri olarak , 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında işlememiz gereken konular hazırlandı, Yüz yüze veya uzaktan fark etmez. Yıllık plana göre konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Katkı, yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla Kalın.
Mehmet Köşk, Proje koordinatörü

Devamını oku
« Önceki Yazılar