11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.3.4. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar.
a) 1768-1914 arasında Osmanlı Devleti’nin en büyük stratejik rakibinin Çarlık Rusya’sı olduğu açıklanır. Kara ve denizlerdeki Osmanlı-Rus mücadelesinin önceki kazanımlar kapsamında ele alındığı hatırlatılarak bu mücadeleler sonrasında yapılan antlaşmaların Osmanlı Devleti aleyhine Rusya’ya sağladığı kazanımlar kısaca ele alınır.
b) Rusya’nın Boğazları kontrol ve Boğazlardan serbest geçiş hakkı gibi talepleri karşısında İngiltere, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Boğazları tahkim ederek ve diplomatik girişimlerde bulunarak Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasına değinilir.
c) Balkan Savaşları ve sonrasında Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarının kaybı, İngiliz-Rus-Fransız ittifakı ve Reval Görüşmesi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı Hükûmetinin çeşitli büyük güçler ile ittifak arayışları ve Almanya ile yakınlaşması üzerinde durulur.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 1. ve 2. Haftalar, 3-16 Ocak 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.3.4. KUZEYDEN GELEN TEHLİKE: RUSYA

  • Boğazlar Sorunu
  • 1841 Londra Boğazlar Antlaşması
  • Reval Görüşmeleri ve Balkanlar
  • Balkan Savaşları
  • I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Prusya, Hünkar İskelesi Antlaşması, Londra Boğazlar Sözleşmesi, Üçlü İttifak, Cemal Paşa, Talat Bey, Reval Görüşmeleri, Makedonya, Nizip Savaşı, Sıcak denizlere inme politikası, Panslavizm,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914) Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914) Kazanım Sunumu

11.3.4. MATERYAL HAVUZU

11.3.4. ETKİNLİK HAVUZU

11.3.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

11.3.4. Osmanlı Rusya Rekabeti Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914) ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması / 11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu