12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Kılık ve kıyafette yapılan düzenlemeler, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması ile Soyadı Kanunu konuları ele alınır.
b) Türk kadınına siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında sağlanan haklar üzerinde durulur. Türk kadınına sağlanan siyasi haklar ile diğer ülkelerin kadınlara sağladığı siyasi hakların karşılaştırılması yapılır.
c) Toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

 Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 1. Hafta 3-9 Ocak 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

12.3.5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

  • Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler,
  • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması,
  • Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler,
  • Soyadı Kanunun Kabulü,
  • Türk Kadınına Verilen Haklar

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Tekke, Zaviye, Miladi takvim, Medeni kanun, Seçme seçilme hakkı, Soyadı Kanunu, Siyasi haklar, Karma eğitim, Hicri takvim,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Sunum/Slaytı

KAZANIM MATERYAL HAVUZU

KAZANIM ETKİNLİK HAVUZU

KAZANIM ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Kazanım Dijital Pano Padlet
(Konu /Kazanım ile ilgili her şeyi bu duvarda paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.)

Ders Kitabı MEB Pdf

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

KONU/KAZANIM PANOSU

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI / 12.3.1. Atatürk İlkeleri / 12.3.2. Siyasi Alanda Gelişmeler / 12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler / 12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler / 12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar / 12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler / 12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar / 12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu