11.4.1. İhtilaller Çağı

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.
a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer verilir. Bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının Osmanlı Devleti’ne etkilerine (Sırp İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir. Bu olayların detaylarına girilmez.
b) Avrupa’daki 1830-1848 İhtilallerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri kısaca vurgulanır.
c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm) tanıtılarak bunların toplumsal etkilerine değinilir.
ç) Avrupa’da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. ve 7. Haftalar, 7-20 Şubat 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.1. DEVRİMLER VE DEĞİŞİMLER

  • 1789 Fransız İhtilali
    İhtilal Öncesi Fransa, İhtilalin Başlaması ve Gelişimi, İhtilalin Sonuçları, Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi
  • Sırp İsyanı (1804-1817), Yunan İsyanı (1820-1829)
  • Sanayi Devrimi
  • 1830 İhtilallleri, 1848 İhtilalleri
  • Liberalizm ve Kapitalizm, Sosyalizm ve Marksizm
  • Mutlak Monarşiden, Anayasal Monarşiye Geçiş

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Mutlakiyet, Monarşi, Sömürgecilik, İnsan Hakları, İmparatorluk, Milliyetçilik, Hürriyet, Eşitlik, Özgürlük, Fransız İhtilali, Napolyon, İhtilal Savaşları, Metternich,, 1830 İhtilalleri, 1848 İhtilalleri, Kapitalizm, Liberalizm, İşçi Sınıfı, Burjuva Sınıfı, Sanayi Devrimi, Marksizm, Komünizm, Sosyalizm, Mutlak Monarşi, Anayasal Monarşi, Meşrutiyet,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.1. İhtilaller Çağı Kazanım Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.1. İhtilaller Çağı Kazanım Sunum/Slayt

11.4.1. MATERYAL HAVUZU

11.4.1. ETKİNLİK HAVUZU

11.4.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi (OGM Materyal)

Çoktan Seçmeli Soru Testi (OGM Materyal)

11.4.1. İhtilaller Çağı Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.4.1. İhtilalller Çağı ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu