12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.4.1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar.
a) I. Meclisin ve II. Meclisin teşekkülündeki yöntem ve süreçlere kısaca değinilir.
b) Çok partili hayata geçiş çerçevesinde partileşme çabaları ele alınır.
c) Mustafa Kemal’e suikast girişimine değinilir.
ç) Bu dönemde çok partili siyasi hayatın devamlılığının sağlanamamasının nedenleri üzerinde durulur.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

 Planlanan Ders Süresi: 40 +40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. Hafta, 7-13 Şubat 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

  • I. Meclis ve II. Meclis
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler
  • Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)
  • Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi)
  • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

I. Meclis, II. Meclis, Parti, Demokrasi, Çok Partili Hayat, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka, Takrir-i Sukun, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Fethi Okyar, İzmir Suikastı, Menemen Olayı, İstiklal Mahkemeleri, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika Sunu/Slayt

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika Sunu/Slayt

12.4.1. MATERYAL HAVUZU

12.4.1. ETKİNLİK HAVUZU

12.4.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

12.4.1. Çoktan Seçmeli Test (OGM Materyal)

12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.4. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA / 12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika / 12.4.2. Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938) / 12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu