9.4.2. Boylardan Devlete

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
a) Asya Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri, gücün meşruiyet kaynağı (Gök Tengri ve Kut inançları); gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, konargöçer hayat tarzı, soy dayanışması ve silahlı güç); güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (kurultay, ikili teşkilat yapısı ve ülüş ilkesi) temaları çerçevesinde ele alınır.
b) “Töre”nin Türk toplum yapısı ve hukuk sistemindeki yeri ve önemi vurgulanır.
c) Kazanım kapsamındaki konular işlenirken Orhun Kitabelerinden örnekler verilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. ve 7. Haftalar 7-20 Şubat 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.4.2. BOYLARDAN DEVLETE

  • Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı
  • Gücün Maddi ve Temel Kaynakları
  • Güç Paylaşımı ve Yönetim
  • Asya Hun Devleti (MÖ 220-MS 216)
  • I. Kök Türk Devleti (552-630)
  • II. Kök Türk Devleti (682-742)
  • Uygur Devleti (744-840)
  • İlk Türk Devletlerinde Töre
  • Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Gök Tengri, Kut İnancı, Asya Hun Devleti, Kök Türk Devleti, Uygur Devleti, Konar-göçerlik, Soy dayanışması, Kurultay, İkili teşkilat yapısı, Ötüken, Mete Han, Toy, İl, Kutluk Kağan, Bilge Kagan, Kültekin, Kürşad, Ülüş, Orhun Kitabeleri, Töre,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.4.2. Boylardan Devlete Sunu/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.4.2. Boylardan Devlete Sunu/Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

Konu kazanım ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.4. İLK ve ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI / 9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri / 9.4.2. Boylardan Devlete / 9.4.3. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı / 9.4.4. Kavimler Göçü / 9.4.5. İlk Türk Devletleri ve Komşuları

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu