Tarih Zümresi Etkinlikleri

“Etkinlik Üretelim” Etkinlik Hazırlama Yönergesi 

Etkinlikler hazırlanırken; 

1) Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarına yönelik hazırlanmış olan her tür ve seviyedeki öğretim programlarında yer alan kazanımlara, becerilere ve değerlere dikkat edilmesine, 

2) Etkinliklerin öğrenci ve kursiyerlerde özgüven, sorumluluk duygusunun gelişmesine, yeni ilgi alanları oluşturmasına, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerlerin kazandırılmasına yönelik olmasına,

3) Etkinlik hazırlanırken kazanımların diğer derslerle ilişkilendirilmesine, 

4) Konunun işleneceği tarih ve olası süreye, 

5) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynaklara 

6) Öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurulmasına, 

7) Kazanımların okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesine ve özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyinde aile ile işbirliği yapılabilir olmasına, 

8) Etkinliklerin uygulamalı aktif yöntem ve tekniklerle ve öğrenci merkezli hazırlanmasına, 

9) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımının kazanımlarla ilişkili olmasına dikkat edilecek ve Ek1. ‘de örnek olarak verilen “Etkinlik Plan Örneği” nde yer alan başlıklar ve Ek 2 ‘de disiplinler arası ilişkilendirilerek hazırlanmış olan “Etkinlik Örnekleri ” göz önünde bulundurulacaktır.

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu