11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu askerlik sistemi ile bu sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkilerine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar olduğu vurgulanır.
c) Düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve “bedel-i askerî” uygulamasına değinilir.

11.4.2. Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 7. ve 8. Haftalar, 14-27 Şubat 2022

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

  • Zorunlu Askerlik Sistemi
  • Osmanlı Ordusunda Modernleşme
  • Nizam-ı Cedit Ordusu
  • Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması
  • Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu
  • Osmanlı Devleti’nde Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Zorunlu askerlik, Ulus devlet, Kapıkulu, Devşirme Sistemi, Nizam-ı Cedit, Vaka-i Hayriye, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye, Vatandaşlık, bedel-i askerî, Hamidiye Süvari Alayları, Vatan görevi,

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu